Schuldhulp

Steeds meer ondernemers komen op dit moment als gevolg van dalende omzetten, stijgende kosten en het niet kunnen herfinancieren van hun bedrijfsactiviteiten in de problemen. Vaak worden we dan als makelaar gebeld met het verzoek op korte termijn de onderneming te verkopen. Soms lukt dat, zij het dat de verkoopopbrengst vaak niet voldoende is om de financiële problemen op te lossen. Soms moeten we constateren dat er geen tijd meer is om het verkooptraject op een goede manier in te gaan. We adviseren op dat moment om te kiezen voor schuldhulp.

Waarom schuldhulp?

Wanneer u in de financiële problemen zit of dreigt te komen, is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Incassobureaus, deurwaarders en dwangbevelen maken het er niet duidelijker op. Het is in deze situatie belangrijk om in te grijpen, anders is de kans groot dat u steeds dieper in de problemen komt. Hierdoor loopt u het risico dat uw leven steeds verder wordt ontwricht en tenslotte zelfs afsluiting van energie of een huisuitzetting dreigt.

Een schuldhulpverlener kan u in zo’n situatie helpen. Hij beoordeelt de ernst van de situatie,  bespreekt met u hoe u de problemen kunt aanpakken en kan uw schuldeisers vragen om tijdelijke uitstel van betaling. Om te beginnen krijgt u daardoor weer meer overzicht en rust. Daarnaast kan de schuldhulpverlener u helpen om een blijvende oplossing voor uw financiële probleem tot stand te brengen. Dat verlost u van een situatie die uitzichtloos lijkt en zowel privé als in uw werk zwaar op u kan drukken.

Afhankelijk van uw situatie geven wij u hieronder graag een overzicht van het belang dat u bij schuldhulp kunt hebben.

Uw belang bij schuldhulp, als ondernemer:

 • U creëert rust en kunt zich weer concentreren op datgene waar u goed in bent.
 • U beperkt de schade voor uzelf en uw schuldeisers, de groei van schulden (door bijvoorbeeld incassokosten) wordt een halt toegeroepen.
 • U voorkomt, indien mogelijk, een faillissement.
 • U werkt aan een schuldenvrije toekomst en zult het gevoel gaan ervaren dat u niet alleen voor de schuldeisers aan het werk bent.
 • De uitgangspunten zijn na sanering optimaal voor de doorstart van uw onderneming.
 • U kunt na een schuldregeling de schuldeisers recht in de ogen kijken omdat u er alles aan heeft gedaan om hen zoveel mogelijk schadeloos te stellen.
 • Schuldhulp wordt verleend door een onpartijdige bemiddelaar; dat is in het belang van zowel u als uw schuldeisers.
 • Door zelf de regie te nemen voorkomt u dat andere partijen invloed op uw situatie krijgen.
 • Aan een schijnbaar uitzichtloze situatie wordt een einddatum verbonden, het einde van de financiële problemen komt hoe dan ook in zicht.
 • U krijgt advies over te nemen stappen en wordt behoed voor negatieve gevolgen.
 • Uw bedrijfsvoering wordt tijdens de schuldhulp door externe partijen via een financiële en structurele analyse beoordeeld, u kunt daardoor anticiperen op de uitkomsten met een gezondere onderneming in het vooruitzicht.
 • Schuldeisers wordt duidelijk gemaakt dat volledige betaling (vrijwel) onmogelijk is, terwijl u wordt verplicht tot maximale inzet.
 • Door uw onderneming in ‘bedrijf’ te houden heeft u een hogere afloscapaciteit. Hiermee kunt u uw schuldeisers een beter aanbod doen.
 • Wanneer de schuldeisers niet vrijwillig akkoord gaan met uw aanbod, wordt u geholpen om de schuldeisers via de rechtbank tot instemming te bewegen.
 • Dankzij bemiddeling van de schuldhulpverlener behoudt u in de meeste gevallen goed contact met uw leveranciers. U blijft geleverd zodat uw onderneming niet wordt geremd op het moment dat er vooral inkomsten moeten worden gegenereerd.
 • U blijft in eigen inkomsten voorzien en hoeft geen beroep te doen op een uitkering.
 • U durft dankzij schuldhulp de post weer te openen, kunt mensen weer recht in de ogen kijken en wordt over uw gevoel van falen en/of schaamte heen geholpen.

Uw belang bij schuldhulp, als (ex-)ondernemer met een niet levensvatbaar bedrijf:

 • U creëert rust en kunt zich weer concentreren op een nieuwe toekomst.
 • U beperkt de schade voor uzelf en uw schuldeisers, de groei van schulden (door bijvoorbeeld incassokosten) worden een halt toegeroepen.
 • U voorkomt, indien mogelijk, een faillissement.
 • U werkt aan een schadevrije toekomst en zult het gevoel gaan ervaren dat u niet alleen voor de schuldeisers aan het werk bent.
 • Na beëindiging van uw onderneming wordt u gemotiveerd om aan een schuldenvrije toekomst te werken, hierbij is goed advies zeker zo goed van belang om de schade te beperken.
 • U kunt na een schuldregeling de schuldeisers recht in de ogen kijken omdat u er alles aan heeft gedaan om hen zoveel mogelijk schadeloos te stellen.
 • Schuldhulp wordt verleend door een onpartijdige bemiddelaar; dat is in het belang van zowel u als uw schuldeisers.
 • Door zelf de regie te nemen voorkomt u dat andere partijen invloed op uw situatie krijgen.
 • Aan een schijnbaar uitzichtloze situatie wordt een einddatum verbonden, het einde van de financiële problemen komt hoe dan ook in zicht.
 • U krijgt advies over te nemen stappen en wordt behoed voor negatieve gevolgen.
 • Schuldeisers wordt duidelijk gemaakt dat volledige betaling (vrijwel) onmogelijk is, terwijl u wordt verplicht tot maximale inzet.
 • Wanneer de schuldeisers niet vrijwillig akkoord gaan met uw aanbod, wordt u geholpen om de schuldeisers via de rechtbank tot instemming te bewegen.
 • U durft dankzij schuldhulp de post weer te openen, kunt mensen weer recht in de ogen kijken en wordt over uw gevoel van falen en/of schaamte heen geholpen.

Kortom: schuldhulp biedt u en uw schuldeisers de grootste kans op passende oplossingen en optimale resultaten.

Ons advies:

Wanneer de situatie zich voordoet dat u niet meer in staat bent aan uw (finaciele-) verplichtingen te voldoen wacht niet te lang maar neem contact met ons op.
Wij werken samen met het gerenommeerde bureau Zuidweg & Partners en zullen gezamenlijk proberen uw belangen zo goed mogelijk te dienen.

Compare listings

Vergelijken