Klachtenprocedure

De kwaliteit van onze werkzaamheden en de tevredenheid van onze opdrachtgevers is voor ons erg belangrijk. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om onze dienstverlening zo goed als mogelijk te verrichten, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij vinden dat vanzelfsprekend erg vervelend en leren graag van eventuele klachten of opmerkingen die u aan ons doorgeeft. Als u een klacht of opmerking doorgeeft, doen wij onze uiterste best om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Schriftelijk uw klacht indienen

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en, voor zover nodig om uw klacht te verduidelijken, voorzien van relevante kopieën en documenten. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Uw klacht kunt u schriftelijk of per e-mail indienen op onderstaand adres:

AWHoreca Adviesgroep B.V.
T.a.v. de directie
Bisschopswetering 96
8293 PA Mastenbroek
info@awhm.nl

Procedure Klachtenbehandeling

U krijgt van ons binnen vijf werkdagen na de ontvangst van uw klacht een schriftelijke bevestiging. Daarbij wordt zo nodig aangegeven of en zo ja welke informatie wij nog van u nodig hebben. Binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt u een reactie van ons. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn één of meer keren persoonlijk of schriftelijk contact te hebben of nadere informatie in te winnen. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing, zorgen wij zo spoedig mogelijk voor de uitvoering daarvan.

Geen overeenstemming

Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan de NVM. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

De NVM kent twee mogelijkheden voor de beoordeling van klachten. De eerste mogelijkheid betreft het voorleggen van een tuchtklacht aan de Raad van Toezicht NVM en de tweede mogelijkheid betreft het voorleggen van een betalingsgeschil of een verzoek om schadevergoeding aan de Geschillencommissie Makelaardij. 

Voor vragen inzake de NVM-klachtenprocedure of een lopend dossier kunt u de klachtencoördinator bereiken via klachtencoordinator@nvm.nl.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vragen over het het aan- en verkopen van een horecabedrijf, horeca taxaties of horeca advies? Onze adviseurs helpen u graag.

Compare listings

Vergelijken