Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

Als makelaars hebben wij sinds 25 juli 2018 van de overheid de rol van poortwachter gekregen in het kader van de Wwft. Wet- en regelgeving verplicht ons een gedegen cliëntonderzoek te doen, voordat wij onze medewerking mogen verlenen aan een koop- of huurtransactie. Voor u betekent dit dat u veel aanvullende informatie dient aan te leveren.

 

Waarom vragen wij zoveel?

We willen heel veel van u weten. Wie u bent, waar u woont, namens wie u handelt en met welke landen u zaken doet. Handelt u namens een organisatie? Dan dienen wij ook de bedrijfsstructuur en de (uiteindelijk) belanghebbende(n) in kaart te brengen. Al deze gegevens leggen wij vast door middel van een cliëntonderzoek. Waarom? Er zijn landen en branches met een verhoogd risico op witwassen en financiering terrorisme. Makelaars worden ingezet als poortwachter om deze risico’s tijdig te kunnen herkennen.

 

Waarom vragen we naar de herkomst van de middelen?

Een impertinente vraag, zo lijkt het. Maar in het kader van de Wwft dienen wij ook vast te leggen op welke wijze u de koop- of huurtransactie gaat financieren. Wij zijn verplicht vast te stellen dat u met de transactie geen geld wilt witwassen. Dit geldt niet alleen voor u, maar voor iedereen die betrokken is bij de transactie.

 

MOT

Als het vermoeden ontstaat dat er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan zijn wij wettelijk verplicht hiervan een melding te doen bij de FIU (Financiel Intelligence Unit) Nederland. Een voorbeeld hiervan is dat wij geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de middelen.

 

Privacy

Wij vragen veel privacygevoelige informatie op voor het cliëntonderzoek. Wij zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht te voldoen aan de Wwft. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de AVG. De gegevens worden verwerkt conform deze wet- en regelgeving.  

 

Vragen?

U heeft wellicht na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vragen over het het aan- en verkopen van een horecabedrijf, horeca taxaties of horeca advies? Onze adviseurs helpen u graag.

Compare listings

Vergelijken