Horeca verkopen

Wat er komt er kijken bij het verkopen van horeca?

Wilt u uw horecagelegenheid ter overname aanbieden? Daar komt veel bij kijken. Waar vind ik een goede en waardige koper voor uw bedrijf? En verkoopt u alleen de exploitatie of ook het onroerend goed?

Horeca verkopen

Een horecabedrijf bestaat grofweg uit goodwill en inventaris. In het geval dat je alleen het bedrijf wil verkopen, wordt eerst een marktwaarde bepaald over de inventaris. Op een goede inventarislijst staan ook bruikleengoederen, leaseonderdelen en privéstukken. Buiten de inventarislijst worden ook niet-fysieke factoren zoals investeringen in overweging genomen. Te denken valt aan verbouwingen, inrichting, afbouw of renovatie van het horecabedrijf. Het laatste onderdeel is de zogeheten ‘goodwill’. De waarde van de goodwill is grotendeels gebaseerd op de populariteit van de huidige vestiging en de verwachtingen voor de toekomstige horeca onderneming.

Horeca én het bedrijfspand verkopen

Wanneer u eigenaar bent van zowel de horecagelegenheid als het pand, en u beiden wilt verkopen, wordt er, naast de waarde van het bedrijf zelf, ook gekeken naar de waarde van het pand waarin uw horecabedrijf gevestigd is. Deze waarde is afhankelijk van een groot aantal elementen: voldoet het pand aan alle (horeca)eisen, hoe is de routing, hoe is de verhouding tussen verkoopoppervlakte en de algemene en dienstruimten? Bedenk daarbij dat de waarde van een horecapand in verhouding moet staan tot de omzetmogelijkheden, omdat ook hier de financiële lasten moeten kunnen worden opgebracht uit de exploitatie. Dan wordt er niet alleen gekeken naar de tot dan toe gevoerde exploitatie, maar naar de optimale invulling van het pand gezien de omvang, ligging, bereikbaarheid enz.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in horeca verkopen, of wilt u meer informatie over horeca en het bedrijfspand verkopen?

Compare listings

Vergelijken