Lidmaatschappen

NVM Business

De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. Zie ook de website van NVM Business.

Uw voordeel:
Doordat wij als kantoor lid zijn van NVM Business, zijn wij verplicht onze kennis op peil te houden en hebben wij toegang tot de kennis en databases van de NVM.

NRVT

In het NRVT staan gekwalificeerde taxateurs ingeschreven. Zij worden geacht onafhankelijk en op basis van erkende regels en richtlijnen te taxeren. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT. Onze taxateurs zijn in het register ingeschreven. Zie ook de website van NRVT.

Uw voordeel:
Door de inschrijving zijn we gehouden aan de regels die door het NRVT worden gesteld. Deze regels hebben enerzijds betrekking op inhoud en permanente (verplichte) educatie en anderzijds op gedrags- en beroepsregels.

Stichting VastgoedCert

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.
De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vragen over het het aan- en verkopen van een horecabedrijf, horeca taxaties of horeca advies? Onze adviseurs helpen u graag.

Compare listings

Vergelijken