Veelgestelde vragen

Ben je op zoek naar een passende financiering voor de aankoop, uitbreiding of verbouwing van uw eigen horeca-onderneming? Via ons uitgebreide netwerk en de contacten bij diverse financiers, waaronder alle grote banken, kunnen wij u zeker van dienst zijn.

Je bent in onderhandeling op het moment dat je reageert op een bieding met een tegenbieding. De verkoopprocedure gaat op dat moment nog gewoon door. Het kan namelijk zo zijn dat je er met de kandidaten niet uitkomt. Wel worden er op dat moment geen andere biedingen in ontvangst genomen.

Wanneer je de beslissing heeft genomen om uw bedrijf te verkopen, maken wij graag een vrijblijvende kennismakingsafspraak met jou. In dit gesprek leggen wij jou duidelijk uit hoe een verkoopprocedure in elkaar zit. Tevens geeft het jou de mogelijkheid kennis met ons te maken en is het voor ons de kans om meer over jou en jouw bedrijf te weten te komen. Na dit gesprek stellen wij geheel vrijblijvend een offerte op, waarin alle van belang zijnde informatie duidelijk en transparant wordt weergegeven. Zo weet je exact waar je aan toe bent. Het gaat immers wel om jouw bedrijf!

Wij streven ernaar om het rapport binnen drie weken na opname van het object naar de opdrachtgever te sturen. Hierbij zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de informatieverstrekking van derden, denk aan gemeenten en dergelijke. Wanneer wij van belang zijnde informatie niet binnen de gestelde termijn ontvangen, kan het helaas in sommige gevallen langer duren. Uiteraard stellen wij jou hiervan tijdig op de hoogte.

Nee, banken hanteren dezelfde richtlijnen, maar hanteren verschillende werkwijzen. Een aantal banken wil als (mede)opdrachtgever in het rapport worden vermeld of stelt aanvullende eisen ten aanzien van het taxatierapport. Het is daarom verstandig van tevoren aan te geven bij welke bank je de financiering wilt regelen. Wij kunnen dan met de specifieke eisen van deze bank rekening houden.

Nee, dat kan niet. In het huurcontract is de ingangsdatum, het herzieningsmoment en de einddatum opgenomen. Herziening van de huurprijs is pas na de herzieningsdatum mogelijk. Vaak is dat om de vijf jaar. Maar let wel op! Er zijn vele uitzonderingen.

Indien er sprake is van substantieel achterstallig onderhoud, wordt hier in de taxatie rekening mee gehouden. Daarnaast wordt er dan vaak een advies gegeven om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek geeft niet alleen inzicht in de kosten, maar vermeldt tevens binnen welke termijn de bouwkundige ingrepen moeten worden uitgevoerd.

Indien er sprake is van substantieel achterstallig onderhoud, wordt hier in de taxatie rekening mee gehouden. Daarnaast wordt er dan vaak een advies gegeven om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek geeft niet alleen inzicht in de kosten, maar vermeldt tevens binnen welke termijn de bouwkundige ingrepen moeten worden uitgevoerd.

Middels haalbaarheidsonderzoeken geven wij onderbouwde antwoorden ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een horeca-ontwikkeling. Dit doen wij voor zowel het publieke als het private domein.

Op basis van gesprekken met de horeca-ondernemer stellen wij een profiel samen. Er wordt rekening gehouden met de “harde eisen” waar een horecabedrijf aan moet voldoen, zoals locatie, capaciteit, omzetniveau, huurprijs etc. Ook wordt er rekening gehouden met de “zachte eisen”, zoals uitstraling en gevoel van een bedrijf. Dit profiel vormt de basis voor onze werkzaamheden.  Wij zoeken actief naar geschikte locaties, waarbij wij gebruik maken van ons netwerk van ondernemers, brouwerijen, collega makelaars en ontwikkelaars. Indien wij een geschikte locatie hebben gevonden, voeren wij namens jou de onderhandelingen en werken wij naar een passende transactie.

Als je gaat starten, zullen de meeste betrokken partijen vragen naar een ondernemersplan. Dit gedetailleerde plan is de basis voor jouw bedrijf en bevat naast persoonlijke gegevens, onder andere financiële analyses, concurrentie-onderzoeken en een marketingplan. Daarnaast worden alle juridische en economische aspecten van het starten van een bedrijf opgenomen in het plan. Indien gewenst helpen wij je graag bij het opstellen van jouw eigen ondernemersplan.

De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

De markthuur is de prijs die bij aanbieding ter verhuur, op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meestbiedende zou zijn besteed.

De marktwaarde in verhuurde staat is de geschatte bedrag waartegen vastgoed in verhuurde staat zou worden overgedragen op de waarde-peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Bij deze huurwaarde vaststelling wordt rekening gehouden met het gemiddelde van vergelijkbare bedrijfsruimten (ter plaatste), waarbij deze huurprijs afgeleid wordt van de ontwikkeling van het prijspeil van deze vijf bedrijfsruimten gedurende een referentieperiode van vijf jaar. Deze vorm van taxeren wordt vaak toegepast wanneer huurder en verhuurder over de hoogte van de huur van mening verschillen.

Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de erfpachter wel de opstal maar niet de grond in eigendom heeft. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar.
Het recht van erfpacht is geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel 7.  De erfpachter mag de grond gebruiken, hiervoor wordt een vergoeding betaald, dit noemt men canon.

Compare listings

Vergelijken