“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Horecataxatie

Onze taxateurs helpen jou de waarde te bepalen

Welk rendement kan op welke locatie worden gerealiseerd? Dat is de belangrijkste vraag bij het taxeren van een horeca-onderneming of -bedrijfspand. Daarvoor schakel je onze expertise in.

Een horecapand wordt aangemerkt als exploitatiegebonden vastgoed. Onze taxatie begint daarom altijd met een analyse van de bedrijfseconomische en commercieel economische aspecten van het bedrijf. Dit bepaalt de verdiencapaciteit en laat zien wat de maximaal te plegen investering is. De uitkomsten vormen de basis voor de waardering van het pand en de onderneming.

Taxatiewaarde

Afhankelijk van het doel van de taxatie wordt vastgesteld welk waardebegrip wordt gehanteerd – een algemeen waardebegrip bestaat niet. Waardevaststelling kan plaatsvinden voor aan- of verkoop, een financieringsbeslissing, fiscaliteiten, verzekering of anderszins.

Benieuwd naar de verschillende waardebegrippen, bezoek dan onze pagina met daarop de veel gestelde vragen.

De eerste beëdigde taxateur

AWHoreca Taxateurs taxeert al ruim dertig jaar horecavastgoed en -bedrijven. Dat zijn inmiddels duizenden objecten door het hele land, van hotel tot café en van klein tot groot.

Koert van de Weerd is in 1990 de eerste makelaar-taxateur, die in Nederland daadwerkelijk ook door de rechtbank wordt beëdigd als specialist voor de horecasector. Hij is sinds die tijd gerechtigd taxaties te verrichten van horecavastgoed en horecaondernemingen (inventaris en goodwill).

Veel van de door hem ontwikkelde taxatiemethodieken worden vandaag de dag nog steeds gebruikt door makelaars en taxateurs.

Een horecabedrijf of horecabedrijfspand laten taxeren?

Onze ervaren taxateurs helpen je van A tot Z bij het uitvoeren van een taxatie.

Compare listings

Vergelijken