“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Horeca taxatie

Onze horecataxateurs helpen u de waarde te bepalen

Bij het taxeren van een horecabedrijfspand of een horeca-onderneming is het van belang een analyse te maken van de omzet potentie die op een bepaalde locatie gerealiseerd kan worden.

Een horecapand wordt aangemerkt als exploitatiegebonden vastgoed. De taxatie start daarom altijd met een analyse van de bedrijfseconomische en commercieel economische aspecten van het bedrijf. Deze analyse bepaalt de verdiencapaciteit van een bedrijf en laat zien wat de maximaal te plegen investering is.  Deze uitkomsten vormen de basis voor de waardering van het pand en de onderneming.

Horeca taxatie waarde

Er bestaat geen algemeen waardebegrip. Afhankelijk van het doel van de taxatie wordt vastgesteld welk waardebegrip er gehanteerd wordt. Waardevaststelling kan plaatsvinden ten behoeve van onder andere aan- of verkoop, een financieringsbeslissing, fiscaliteiten, verzekering of anderszins.

Klik bij de veelgestelde vragen voor de uitleg van de verschillende waarde begrippen.

Horeca taxatie ervaring

AWHoreca Taxateurs taxeert al ruim 30 jaar horeca vastgoed en horecabedrijven.

In al die jaren hebben wij, door het gehele land, duizenden horeca-objecten, van hotel tot café en van klein tot groot getaxeerd.

Horeca taxateur

Koert van de Weerd was in 1990 de eerste makelaar-taxateur die in Nederland door de rechtbank ook daadwerkelijk werd beëdigd als makelaar-taxateur horecabedrijven. Hij was daarmee gerechtigd taxaties te verrichten van horeca vastgoed en horeca-ondernemingen (inventaris en goodwill).

Veel van de door hem ontwikkelde taxatiemethodieken worden heden ten dage nog steeds door makelaars en taxateurs in heel Nederland gebruikt.

Uw horecabedrijf of horecabedrijfspand laten taxeren?

Onze ervaren taxateurs helpen u van A tot Z bij het uitvoeren van een taxatie.

Compare listings

Vergelijken