Horeca overname

Wat er komt er kijken bij het overnemen van een horecabedrijf?

Het is een droom voor velen om een eigen horecazaak te bezitten. Maar wat komt er allemaal bij kijken als je een horecabedrijf wilt overnemen?

Horeca ter overname

Voordat je echt verliefd wordt op een pand, is het verstandig vooraf onderzoek te doen naar het over te nemen bedrijf. Wat zijn de sterke en zwakke punten, waar liggen de kansen en bedreigingen? Waarom wordt het bedrijf ter overnamen aangeboden? Probeer in te schatten wat de winstverwachting voor de langere termijn is. En koop je alleen de exploitatie of ook het onroerend goed?

Waardebepaling

Bij de waardebepaling van een horecabedrijfspand of een horecaonderneming is het van belang een analyse te maken van de omzet mogelijkheden die op een bepaalde locatie gerealiseerd kunnen worden. Omdat een horecapand als exploitatie gebonden vastgoed wordt aangemerkt start bij ons de taxatie altijd met een analyse van de bedrijfseconomische – en commercieel economische aspecten van een bedrijf. Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt de verdiencapaciteit van het bedrijf berekend en vastgesteld wat de maximaal te plegen investering is. 

Een horecabedrijf kopen

Een horecabedrijf bestaat grofweg uit goodwill en inventaris. In het geval dat je alleen een bedrijf wil kopen, omdat het in een huurpand wordt geëxploiteerd, wordt eerst een marktwaarde bepaald over de inventaris. Op een goede inventarislijst staan ook bruikleengoederen, leaseonderdelen en privéstukken. Buiten de inventarislijst worden ook niet-fysieke factoren zoals investeringen in overweging genomen. Te denken valt aan verbouwingen, inrichting, afbouw of renovatie van het horecabedrijf. Het laatste onderdeel is de zogeheten ‘goodwill’. De waarde van de goodwill is grotendeels gebaseerd op de populariteit van de huidige vestiging en de verwachtingen voor de toekomstige horeca onderneming.

Een horecabedrijf én horecabedrijfspand kopen

Wanneer je het bedrijf en het pand wilt kopen wordt er, naast de waarde van het bedrijf zelf, ook gekeken naar de waarde van het pand waarin een horecabedrijf gevestigd is. Deze waarde is afhankelijk van een groot aantal elementen: voldoet het pand aan alle (horeca)eisen, hoe is de routing, hoe is de verhouding tussen verkoopoppervlakte en de algemene en dienstruimten? Bedenk daarbij dat de waarde van een horecapand in verhouding moet staan tot de omzetmogelijkheden, omdat ook hier de financiële lasten moeten kunnen worden opgebracht uit de exploitatie. Dan wordt er niet alleen gekeken naar de tot dan toe gevoerde exploitatie (misschien zit er wel een bedrijf in dat niet bij de locatie past), maar naar de optimale invulling van het pand gezien de omvang, ligging, bereikbaarheid enz.

Kunt u het restaurant van uw wensen niet vinden?

Staat er geen restaurant te koop die voldoet aan uw wensen? Schrijf u in voor onze e-mail alert. U blijft dan eenvoudig op de hoogte van geschikte panden in uw omgeving.

Compare listings

Vergelijken