Overnameprijs van horeca bereken

Hoe bereken je de overnameprijs van een horecabedrijf?

Wanneer je een horecabedrijf koopt of verkoopt, zul je een overnameprijs moeten bepalen. Maar hoe bereken je de overnameprijs? 

Een horecabedrijf bestaat grofweg uit goodwill en inventaris:

Waarde horeca inventaris bepalen

In het geval dat je alleen een bedrijf wil kopen, omdat het in een huurpand wordt geëxploiteerd, wordt eerst een marktwaarde bepaald over de inventaris. Op een goede inventarislijst staan ook bruikleengoederen, leaseonderdelen en privéstukken. Buiten de inventarislijst worden ook niet-fysieke factoren zoals investeringen in overweging genomen. Te denken valt aan verbouwingen, inrichting, afbouw of renovatie van het horecabedrijf. 

Waarde horeca goodwill bepalen

Het laatste onderdeel is de zogeheten ‘goodwill’. De waarde van de goodwill is grotendeels gebaseerd op de populariteit van de huidige vestiging en de verwachtingen voor de toekomstige horeca onderneming.

Ook het bedrijfspand kopen?

Wanneer je het bedrijf en het pand wilt kopen wordt er, naast de waarde van het bedrijf zelf, ook gekeken naar de waarde van het pand waarin een horecabedrijf gevestigd is. Deze waarde is afhankelijk van een groot aantal elementen: voldoet het pand aan alle (horeca)eisen, hoe is de routing, hoe is de verhouding tussen verkoopoppervlakte en de algemene en dienstruimten? Bedenk daarbij dat de waarde van een horecapand in verhouding moet staan tot de omzetmogelijkheden, omdat ook hier de financiële lasten moeten kunnen worden opgebracht uit de exploitatie. Dan wordt er niet alleen gekeken naar de tot dan toe gevoerde exploitatie (misschien zit er wel een bedrijf in dat niet bij de locatie past), maar naar de optimale invulling van het pand gezien de omvang, ligging, bereikbaarheid enz.

Kunt u het restaurant van uw wensen niet vinden?

Staat er geen restaurant te koop die voldoet aan uw wensen? Schrijf u in voor onze e-mail alert. U blijft dan eenvoudig op de hoogte van geschikte panden in uw omgeving.

Compare listings

Vergelijken