Markt- en vestigingsplaatsonderzoeken

Wie een financiering wil van een bank, heeft een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerd markt- en vestigingsplaatsonderzoek nodig.

AWHoreca Adviseurs kan dit onderzoek voor jou uitvoeren. In zo’n onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of op een bepaalde locatie een bedrijf volgens een bepaalde formule op rendabele wijze kan worden geëxploiteerd.

Het rapport dat wij voor jou opstellen, bevat de volgende elementen:

  • bepaling van de primaire, secundaire en tertiaire verzorgingsgebieden;
  • beoordeling van de aanwezig concurrentie;
  • inschatting van realiseerbare marktaandelen en de omzetpotentie;
  • berekening van de rendabel te exploiteren bedrijfscapaciteit;
  • beoordeling van de geschiktheid van het aangeboden pand;
  • invloed van toekomstige ontwikkelingen.

Een vrijblijvend adviesgesprek?

Klik op de button

Compare listings

Vergelijken