Het belang van een aankoopmakelaar

Wanneer u een nieuw bedrijf wilt starten, het onroerend goed wat thans wordt gehuurd kunt kopen, of wilt uitbreiden door een horecabedrijf over te nemen zijn er op het internet vele tips en adviezen waar u bij dergelijke investeringen op moet letten.

Er zijn sites waarop wordt aangegeven hoe u een ondernemersplan moet opstellen. Waar u de vergunningen aan moet vragen, aan welke vestigingseisen u moet voldoen en hoe en bij wie u een financieringsaanvraag kan indienen. De voorlichtingssite van de overheid (Antwoord voor bedrijven) geeft bijvoorbeeld een goed overzicht van de regels die door de overheid worden gesteld. Aan de hand van een stappenplan wordt het opstarten van een bedrijf makkelijk gemaakt. Wanneer dit stappenplan door de startende ondernemer wordt uitgevoerd is de belangrijkste beslissing al gemaakt. Het bedrijf is dan al gekocht. Wanneer het bedrijf onder bepaalde voorbehouden is gekocht kan de ondernemer zich, bij bijvoorbeeld verborgen gebreken of het niet verkrijgen van de financiering, zonder al te veel kleerscheuren terug trekken.

– Goed advies bij de aankoop van een horecabedrijf is zeer belangrijk. Het gaat hier niet alleen om de waarde van het bedrijf ten opzichte van de vraagprijs. Ook spelen de exploitatiemogelijkheden (toekomst perspectief) en eventuele bouwkundige gebreken een belangrijke rol. Alvorens u de vele goedbedoelde sites met welgemeende adviezen en tips afzoekt naar antwoorden op uw vragen adviseren wij u een makelaar te raadplegen. Vanuit de dagelijkse praktijk kan hij u bijstaan en adviseren. Iemand met verstand van zaken, ervaring in het onderhandelen en die met afstand naar het aankoopproces kan kijken is in staat geld voor u te verdienen. Voor het verdere proces kan de aankoop makelaar u adviseren.

Veel is ook terug te vinden op de eerder genoemde site van de rijksoverheid. Op deze site wordt onderstaand stappenplan geadviseerd.

Stappenplan:

1. Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst

Als u een horecabedrijf start of overneemt, moet u deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

2. Inschrijven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering en de NVWA

Uw horecabedrijf wordt automatisch ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC). U krijgt een verzoek om aanvullende bedrijfsgegevens. De NVWA maakt gebruik van de gegevens van het BHenC voor de registratie van levensmiddelenbedrijven.

3. Bestemmingsplan inzien

De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

4. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen

Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

5. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen

Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van uw gemeente nodig of moet u een gebruiksmelding bij uw gemeente doen.

6. Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen

Als horecaondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

7. Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

Als u een horecabedrijf start, kan het zijn dat u een exploitatievergunning horecabedrijf van uw gemeente nodig hebt. De voorwaarden hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.

8. HACCP-plan opstellen of hygiënecode volgen

Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC).

9. Drank- en horecavergunning aanvragen

Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand en uw personeel moeten aan eisen voldoen.

10. Terrasvergunning aanvragen

Als u een terras wilt plaatsen op uw eigen terrein of in de openbare ruimte, hebt u vaak een terrasvergunning van de gemeente nodig. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak.

11. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat van uw gemeente verplicht. De aanwezigheidsvergunning geldt voor één locatie of vestiging.

12. Risicoinventarisatie en -evaluatie opstellen

Als u personeel in dienst neemt, moet u bij de start van uw horecabedrijf een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt het model Horeca RI&E gebruiken.

Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl/stappenplan/horecabedrijf-starten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vragen over het het aan- en verkopen van een horecabedrijf, horeca taxaties of horeca advies? Onze adviseurs helpen u graag.

Compare listings

Vergelijken