“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”Twitter, hype of hulp in de horeca?

Het logo van het blauwe vogeltje kostte naar zeggen 6 dollar. Inmiddels wordt de waarde van het VogeltjeCalifornische bedrijf Twitter geschat op 1 miljard dollar, zijn er 20 miljoen gebruikers en worden er dagelijks meer dan 50 miljoen berichten (tweets) verzonden. Wat is Twitter, kunt u er als horecaondernemer iets mee of is het alleen maar een hype?

Twitter behoort, met o.a. Facebook, LinkedIn, MySpace, Hyves en Blogger tot de zog. ‘social media’, digitale platformen waar gebruikers, zonder tussenkomst van een redactie, met elkaar communiceren. Door middel van Twitter kunnen tweets van maximaal 140 karakters worden verzonden, andere twitteraars kunnen worden gevolgd, ook kun je gevolgd worden. Tweets verzenden en lezen gaat via computer of mobiele telefoon.

Fenomenen als Twitter roepen tegengestelde reacties op. Het succes geeft aan dat de mogelijkheid tot intensTwitter communiceren aanslaat bij mensen voor wie computers en het gebruik van mobiele telefoons even normaal als ademhalen is. Anderen daarentegen (vooral ouderen) vinden het verspilde moeite en onzin. Feit is dat het neoliberale adagium ‘Gij zult consumeren’ inmiddels kan worden vervangen door ‘Gij zult communiceren’. De wereld is in enige tientallen jaren uitgegroeid tot één groot digitaal dorp (‘global village’) waarin tijd en plaats als barrière zijn weggevallen.

Wat heeft u daar als horecaondernemer mee te maken? Een hoop! De horeca is voor alles een sociaal gebeuren, waarin er sprake is van een kern vaste gasten. De kunst is deze groep te betrekken bij uw bedrijf, een binding te creëren. Het gaat in de steeds sneller vernieuwende economie meer dan ooit om ‘emotie’.

Uiteraard blijft de kwaliteit van uw product van belang, maar net zo belangrijk is of de gast zich thuisvoelt bij uw bedrijf, de zog. ‘klantloyaliteit’. Garth Hallberg, auteur van het baanbrekende werk ‘All consumers are not created equal’, adviseert organisaties om hun marketing vooral te richten op het versterken van de emotionele relatie met de klant. Deze conclusie is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 600.000 consumenten.
Loyaliteit, dat wil zeggen de emotionele binding, is niet te koop met prijsverlagingen of extra’s maar vergt langdurige klantondersteuning. Loyaliteit wordt gecreëerd door beleving, dialoog, interactie, gevoel van waarde, vertrouwen en tevredenheid.

Twitter kan hierbij een niet te onderschatten ondersteunende rol spelen, waarbij de volgende uitgangspunten belangrijk zijn:

  • Uw vaste klantenkring bestaat voor het grootste gedeelte uit jongeren tot ca. 45 jaar. In de marketing praten we dan over de Generatie Y (geboren na 1970) en Generatie Einstein (geboren na 1985). Oudere generaties beschouwen grote hoeveelheid communicatie vaak als nutteloos, verwarrend en zelfs als inbreuk op de privacy.
  • Uw product heeft een grote sociale component. Anders gezegd, uw bedrijf wordt gezien als een plek waarin mensen zich graag verzamelen om met elkaar te communiceren. We praten over bedrijfstypen als (eet)café en discotheek, maar ook over een camping of een bowling.
  • U bent een sociaal dier en beschikt over de gave anderen voor uw werk en uw bedrijf te interesseren. Hoewel het wellicht aanmatigend klinkt, is dit punt het belangrijkst. Twitteren vereist een sociale, interactieve denkwijze. Als u alleen gaat Twitteren omdat dat mogelijk geld oplevert kunt u het gevoegelijk vergeten, u houdt het gewoon niet vol! Communiceren moet een tweede, liever nog eerste natuur bij u zijn.

Tweets kunnen overal over gaan, maar in zakelijk verband gaat het vooral om de al eerder genoemde sociale binding met uw bedrijf. Verandering van kaart? Een nieuwe activiteit? Precies het goede weer voor een ander soort biertje? Maar ook: uw reilen en zeilen als ondernemer, een kijkje in de keuken, de mooie momenten, de lastige ogenblikken.

Binnen het uitgebreide scala van de sociale media is Twitter een interessante component. Twitteren kost weinig tijd en inspanning, er hoeven geen uitgebreide teksten te worden geschreven (zoals bij het Bloggen) en de soms uitputtende sociale interactie van Facebook, Hyves en LinkedIn blijft achterwege.

Twitter kan een goede uiting zijn bij het bedienen van uw zakelijke, sociale netwerk. Een interactief middel om de betrokkenheid bij uw bedrijf te vergroten. In het laatste geval is Twitter een hulp en zeker geen hype.

Henri Spijkerman
AWHoreca Makelaars

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief