“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”Lucht voor kleine cafés?

Na uitputtend gesteggel over de naleving van het rookverbod in de horeca zijn er nieuwe ontwikkelingen; het nieuwe VVD/CDA kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat ondernemers van kleine cafés zélf mogen kiezen of zij rookvrij zijn of hun gasten laten roken. Gaat er na het jarenlange rookgordijn een frisse wind waaien in regelland?

Het rookverbod in de horeca heeft vanaf de invoering (1 juli 2008) de gemoederen stevig beziggehouden. Eerst is er voortvarende controle, meer dan 2000 boetes worden uitgedeeld. Cafés vechten terug: Café de Kachel (Groningen) wordt als café zonder personeel in februari 2009 veroordeeld. Om daarna door het gerechtshof begin juli vrijgesproken te worden. Om daarna te vernemen dat de Hoge Raad de vrijspraak in februari 2010 vernietigt. In de tussentijd stijgt het aantal cafés waar wordt gerookt elk kwartaal met 5 tot 10 procent, reden voor minister Klink om strenge controles achterwege te laten.

Het voornemen van het nieuwe kabinet om de keuze van roken aan de ondernemer zelf over te laten is een verstandige beslissing, de kroegbaas kent zijn clientèle beter dan wie ook. Het is vooral een praktisch besluit. Maar praktijk en ideologie gaan zelden samen in Nederland, zeker als het om gezondheid gaat. Het regeerakkoord stelt dat er geen behoefte is aan een rookverbod in kleine horecazaken. Met die regel zijn belangengroeperingen het niet eens. Nauwelijks is bekend wie de nieuwe minister van WVS wordt (Edith Schippers) of de messen worden geslepen.

In opdracht van KWF kankerbestrijding onderzocht TNS NIPO de achterban van de regeringspartijen en het PVV. Bij de VVD is 27% voor versoepeling van het rookverbod, bij de CDA is dit 31%, bij de PVV 33%. 43% van de ondervraagden aan de horeca ‘minder vaak’ of ‘nooit meer’ te zullen bezoeken als daar weer gerookt mag worden. Een groot verschil met 2007, toen de Europese Commissie een onderzoek liet uitvoeren naar een algemeen rookverbod in cafés. Slechts 23% van de Nederlanders was vóór. Er verandert een hoop in drie jaar.

Niet alleen in Nederland, ook in Europees verband is er sprake van verandering van instelling. In de meeste landen wordt het verbod nageleefd, met uitzondering van Duitsland (deelstaat bepaalt) en België waar in cafés kleiner dan 50 m2 gerookt mag worden, mits sprake van voldoende ventilatie. De zwaarste rokers van Europa, de Grieken, trekken zich weinig aan van het op 1 oktober j.l. toegepaste rookverbod.

In de komende maanden zal het volgende hoofdstuk van rookverbod in Nederland worden geschreven.  Het wordt naar goede Nederlandse gewoonte een stevige discussie, waarbij alle gezondheidsaspecten uitgebreid aan de orde komen. De uitslag? Het kabinetsmotto ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ vat het mooi samen. Vrijheid voor de ondernemer, heel mooi, maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen?

Ik verwacht een oplossing à la België, maar durf er geen doos sigaren op te verwedden.

Henri Spijkerman
AWHoreca Makelaars

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief