“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Casus

Familie Hotel op de Veluwe

Soort object: Hotel met 42 kamers
Ligging: Veluwe (toeristisch gebied)
Doel Taxatie: (her)financiering en uittreding vennoot

Voor een zelfstandig hotel waarbij een vennoot uittrad is de waarde van het onroerend goed en de bedrijfsinventaris getaxeerd. Met de taxatie is de uitkoopsom bepaald. De vennoot die het bedrijf voortzette heeft het rapport tevens gebruikt voor de herfinanciering. Bij dit type taxaties is het van belang dat de vennoten vooraf overeenstemming hebben over de te voeren procedure. Er dienen duidelijk afspraken gemaakt te worden over het al dan niet bindend zijn van de taxatie.

Huurwaarde vaststelling

Soort object: Casco horeca bedrijfsruimte in Noord Holland
Ligging: Stad Noord Holland
Doel Taxatie: Huurwaarde vaststelling (BW art. 7:303)

Bij een dispuut tussen de huurder en verhuurder zijn is AW Horeca Taxateurs als deskundige voor de rechtbank opgetreden om, als onafhankelijke partij, de huurwaarde vast te stellen. Hierbij is de verhuurde ruimte volgens wetsartikel BW art. 7:303 nader vastgesteld. Dit houdt in dat de huurwaarde op basis van vijf vergelijkende objecten is vastgesteld de vergelijkende objecten dienen qua bouw en gebruik overeen komen met het te taxeren object. Per vergelijkend object wordt de gemiddelde jaarhuur per vierkante meter naar het waarderingsmoment teruggerekend.
Met de gemiddelde huurwaarde van de vergelijkbare objecten wordt uiteindelijk de huurwaarde van het te taxeren object bepaald.

Café in grote provinciestad

Soort object: Klein café/wijnbar
Ligging: centrum provinciestad
Doel Taxatie: Huurprijswijziging/verkoop

Van een klein en bekend café is zowel de huurwaarde als de waarde van de bedrijfsexploitatie vastgesteld. Het zeer rendabele café n was in de loop der jaren bekend geworden als wijnbar. De huurwaardetaxatie heeft de huurder en verhuurder geholpen het eens te worden over de huurprijswijziging. De waarde van de exploitatie, mede gebaseerd op de behaalde resultaten, heeft de exploitant doen besluiten het bedrijf te verkopen.
Waardering ten behoeve aandelenoverdracht

Soort object: Partycentrum
Ligging: rand Amsterdam
Doel Taxatie: waardering vastgoed en onderneming in het kader van aandelenoverdracht

Onze opdrachtgever exploiteert een bekend partycentrum. De onderneming is ondergebracht in een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 50% eigendom zijn van onze opdrachtgever en de andere 50% van zijn zuster, die niet in het bedrijf werkzaam is. Het vastgoed is in een tweede besloten vennootschap ondergebracht. Zowel broer als zus als een participatiemaatschappij hebben elk 33,3% van de aandelen.

Onze opdrachtgever ziet uitbreidingsmogelijkheden. De mede aandeelhouders willen hier echter niet in meegaan.
Besloten wordt om uit elkaar te gaan en de andere twee aandeelhouders uit te kopen.

AW Horeca Taxateurs krijgt de opdracht zowel de marktwaarde van het vastgoed als van de onderneming te bepalen. Op basis van deze waardering worden de onderhandelingen geopend met de andere aandeelhouders. Na een snel bereikte overeenstemming wordt in overleg met de accountant de waarde van het aandelen kapitaal bepaald.
In het vervolgtraject heeft AW Horeca Adviseurs het marktonderzoek voor de uitbreiding gedaan en het financieringsplan gemaakt. Binnenkort zal de zoon van de ondernemer toetreden tot het bedrijf en inmiddels hebben wij de opdracht gekregen de marktwaarde van het bedrijf te bepalen en te adviseren over het tijdspad van de toetreding.

Hotel in Amsterdam

Soort object: Viersterren Hotel te Amsterdam
Ligging: Centrum Amsterdam
Doel Taxatie: Waardering vastgoed t.b.v. aankoop en financiering

Een hotelier die in 2010 een nieuwe hotel in Amsterdam is gestart en het register goed huurde, kreeg de mogelijkheid om, na een periode van vijf jaar, het vastgoed te kopen. Het hotel met circa 50 kamers en enkele penthousesuites was bij de oplevering volledig ingericht en verbouwd door huurder. Een belangrijk deel van de investeringen was hiermee gedaan in zaken die aard en nagelvast met het vastgoed verbonden zijn.

AW Horeca Taxateurs kreeg de vraag de waarde van zowel de bedrijfsvoering als het hotelvastgoed te bepalen. In de waardering is rekening gehouden met de door huurder gepleegde investeringen. Hierdoor werd er inzicht gekregen in de totale waarde van het vastgoed ten behoeve van de financiering. Daarnaast is er ook inzicht verschaft over de casco situatie en de waarde waarbij de investeringen van huurder buiten beschouwing zijn gelaten. Dit inzicht was belangrijk voor de onderhandelingen met verhuurder. Aansluitend heeft AW Horeca Makelaars de aankoopprocedure begeleid.

Onze horecamakelaars werken door heel Nederland.

Klik op een regio om de werkzame horecamakelaar in dit gebied te zien.

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief