Haalbaarheidsonderzoeken

Uw drempels en mogelijkheden

Concepten krijgen tegenwoordig heel snel gestalte en lijken daarmee ook al heel snel uitvoerbaar en economisch haalbaar. Maar is dat daadwerkelijk zo? Wilt u inzicht krijgen in de haalbaarheid van uw concept, een uitbreidingsinvestering of de aanschaf van een nieuw bedrijf, dan is het verstandig om goed na te gaan welke mogelijkheden en drempels er zijn.

Daarbij is het natuurlijk belangrijk te weten wat de gevolgen zullen zijn voor uw bedrijfsvoering en bedrijfsresultaat. Een haalbaarheidsonderzoek is een voorwaarde vóór iedere belangrijke investering.

Onderzoek door AWHoreca Adviseurs

AWHoreca Adviseurs kan voor u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Wij beschikken over specialistische kennis en over een grote database met relevante (financiële) informatie. Deze informatie gebruiken wij bij onze berekeningen. Een uitgebreid en helder rapport geeft inzicht of een investering haalbaar is of juist niet.

Dankzij een gedegen haalbaarheidsonderzoek krijgen u en alle stakeholders meer inzicht en grip op de bepalende factoren binnen het concept. Het biedt bovendien de concrete criteria en kritische succes- en faalfactoren voor de economische haalbaarheid.

Prognose voor meerdere jaren

Onze haalbaarheidsonderzoeken worden altijd onderbouwd met een heldere investeringsbeoordeling en een exploitatieprognose voor meerdere jaren. Als uit ons onderzoek blijkt dat een plan niet realiseerbaar is, worden alternatieven aangedragen die het plan mogelijk wel doen laten slagen. Bekijk Horeca Advies.

Een vrijblijvend adviesgesprek?

Voor een vrijblijvend adviesgesprek, neem contact met ons op.

Compare listings

Vergelijken