“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”Wat is nou eigenlijk “goodwill”?

Wanneer de vraag wordt gesteld wat goodwill is wordt het antwoord er vaak direct bijgegeven. “Goodwill is gebakken lucht” of “het is wat de gek er voor geeft”. Wij zijn het daar als horecataxateurs natuurlijk niet mee eens. Wij omschrijven het als volgt:  “Goodwill is te berekenen op basis van de exploitatie die de komende jaren met het huidige bedrijf haalbaar is en die zijn grondslag vindt in de exploitatie zoals die tot heden is gevoerd.”goodwill

Bij de berekening van goodwill wordt uitgegaan van de  contante waarde van de toekomstige geldstromen, waarbij rekening wordt gehouden met normalisaties en uitzonderlijke omstandigheden buiten beschouwing worden gelaten. De discussie of de term ‘goodwill’ op zich in dit kader correct is wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Goodwill dient rekenkundig te worden onderbouwd. Vraag wanneer u voornemens bent voor goodwill te betalen naar de onderbouwing van de verkopende partij en schakel indien nodig een externe adviseur in.

Goodwill en de Fiscus

De fiscus hanteert een andere definitie voor goodwill dan u dat als ondernemer op basis van bedrijfseconomische motieven doet. Wanneer u betaalt voor goodwill dient dit in 10 jaar te worden afgeschreven. Bij aankoop zult u niet snel geneigd zijn te betalen voor de (genormaliseerde) contante waarde van de toekomstige geldstromen voor de komende 10 jaar. Wij hanteren hier meestal een periode van drie tot vijf jaar. Bij verkoop van goodwill moet over de stakingswinst met de fiscus worden afgerekend.

Vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier.

Bron: Dorus Helsen, makelaar-taxateur AWHoreca Makelaars

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief