“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”Crisis, is uw horecabedrijf minder waard geworden?

Ondernemers zijn druk in de weer om de druk van de crisis het hoofd te bieden, kosten worden scherper in de gaten gehouden en acties worden ondernomen om de omzet op pijl te houden. Door de dagelijkse werkzaamheden en besognes zal zijdelings de vraag worden gesteld of de waarde van het bedrijf is afgenomen.

Het antwoord op deze vraag hangt van meerdere aspecten af. Wanneer de ondernemer (of een gelieerde vennootschap) het vastgoed in eigendom heeft zal de situatie anders zijn dan wanneer het pand wordt gehuurd van een derde. Bedrijfseconomische aspecten zoals de hoogte van de omzet en het uiteindelijke resultaat spelen hierbij eveneens rol. Een ondernemer die bij een dalende omzet in staat is om zijn resultaat te consolideren of zelfs te verbeteren zal een daling van de bedrijfswaarde weten te beperken of te voorkomen. Beheersing van de kosten is, in tijden van economische onzekerheid, de meest voor de handliggende maatregel. De kosten van een horecabedrijf bestaan, zoals bekend, voor 65% tot 80% uit inkoop-, personeel- en huurkosten.

De hoogte van de huur wordt vaak als een onomkeerbare post beschouwd. Een huurovereenkomst wordt in de regel aan gegaan voor vijf jaar met vijf optiejaren. Dit betekent, zonder rekening te houden met inflatie, dat een besparing van € 5.000,= per jaar op de huursom over een periode van vijf jaar gelijk is aan € 25.000,=. Over een periode van 10 jaar is dit een besparing van
€ 50.000,=. Daarnaast beïnvloedt het de waarde op een positieve manier. Deze gedachte is in onderstaand voorbeeld nader uitgewerkt. In het voorbeeld wordt uitgegaan van een horecabedrijf met een in de branche voorkomende kostenstructuur (benchmark).

Wanneer de gedachte zoals in bovenstaande voorbeeld omschreven wordt doorgetrokken zou een kostenbesparing (bijvoorbeeld personeelskosten), bij een gelijkblijvende omzet, van 1% de waarde met circa € 17.000,- doen toenemen.

In het voorbeeld worden de zaken wat eenvoudige geschetst dan in de praktijk vaak voorkomt. Toch is het vaak zinvol om iemand eens kritisch naar uw bedrijf te laten kijken. Dit kan op allerlei gebied, variërend van een economische analyse van uw omzet en kostenstructuur tot een onderzoek naar uw huidige huurcontact.

Bron: Dorus Helsen – makelaar-taxateur AWHoreca Makelaars

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief