“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”BRAND!

Het afgelopen decennia heeft “brand” (zonder hoofdletter) in de horeca vaak centraal gestaan. Het ging daarbij niet alleen om brandveiligheid voor gasten en medewerkers maar ook om preventieve maatregelen en de hoogte van het verzekerde bedrag. In dit artikel zal ik kort stilstaan bij een belangrijke preventieve maatregel en een Wetsartikel waarin wordt geregeld hoe om te gaan met ontstane brandschade.

Ter voorkoming van het ontstaan van brand zijn er tal van regels waaraan een bedrijf en het vastgoed aan moeten voldoen. Een van de meest in het oogspringende, door verzekeraars gesteld, zijn vastgesteld in NEN 1010. NEN 1010 is de norm voor de e-installateur voor laagspanningsinstallaties. Hierin worden de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen omschreven. Het is belangrijk dat uw pand aan de gestelde eisen voldoet. Wanneer er brand uitbreekt en achteraf blijkt dat u niet aan de minimaal gestelde eisen voldeed kan dit gevolgen hebben voor het uit te keren schadebedrag. Het ontvangen schadebedrag is dan niet toerijkend voor de (gedeeltelijke)herbouw van uw pand. Voor meer technische informatie verwijs ik naar www.2.nen.nl/web/Actueel/NEN-1010.htm.

Om uw pand goed te verzekeren zal de verzekeringsmaatschappij vragen naar een taxatie. Deze taxatie heeft geen betrekking op de waarde in het economische verkeer maar geeft het bedrag weer indien u het pand (gedeeltelijk) moet herbouwen. Dergelijke taxaties worden o.a. “vaste taxatie”, “brandtaxatie” of “herbouwwaarde taxatie” genoemd. Een pandeigenaar loopt risico als het pand verloren gaat. Hiertegen kan men zich verzekeren. Hiervoor moet de herbouwwaarde worden bepaald. Dit is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van een op de zelfde locatie en naar constructie en indeling gelijk pand. Sinds 1 januari 2006 is het verzekeringsrecht vastgelegd in art. 7:925 lid 1 BW. In dit artikel zijn duidelijkere voorwaarden geschept over onderverzekering. Onderverzekering kan leiden tot een lagere uitkering bij schade. Wanneer een taxatie wordt uitgevoerd naar dit artikel staat de verzekerde waarde niet ter discussie. De taxatie kan worden geïndexeerd en heeft dan een looptijd van 6 jaar. De inventaris en apparatuur van uw bedrijf kan op een gelijke manier worden verzekerd en worden getaxeerd.
 
Wanneer u twijfelt over de eisen van uw elektrische installatie met betrekking tot de verzekering of wanneer u vragen heeft over mogelijke onderverzekering kunt u het beste contact opnemen met ons kantoor of met uw assurantie tussenpersoon. Wij helpen u graag.

Bron: Dorus Helsen, Makelaar-Taxateur AWHoreca makelaars

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief