Vrijstelling overdrachtsbelasting monumenten

Particulieren moeten net als bedrijven vrijstelling van de overdrachtsbelasting van 6% krijgen bij aankoop van een monument. Dat heeft het Hof in Den Haag beslist in een belangwekkende uitspraak op 1 mei j.l.

De zaak in kwestie draait om een particulier die claimt dat hij zou zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting van € 60.000 toen hij in 2005 een monument kocht. De inspecteur weigert de toekenning van deze vrijstelling omdat de vrijstelling welbewust is beperkt tot rechtspersonen die als doel hebben de instandhouding van monumenten.

Bij het Hof gooide de particulier het op discriminatie. De vrijstelling is immers gericht op instandhouding van monumenten. De vraag of dat gebeurt door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon doet er niet toe. Het hof geeft hem met deze redenering gelijk.

Totdat de Hoge Raad dit besluit bekrachtigt, moet nog wel overdrachtsbelasting worden voldaan en afgedragen, maar de betrokken notaris kan namens de koper een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst en zo het bedrag terugvorderen.

Ook voor de overdrachten van monumenten die de laatste 6 weken zijn geschied kan men nog bezwaarschrift indienen, binnen 6 weken na datum akte.
Nederland heeft 51.000 Rijksmonumenten waarop deze vrijstelling van toepassing is.

Bron: Makelaars vereniging Amsterdam (MVA)

Compare listings

Vergelijken