Voorkomen is beter dan genezen

De laatste tijd worden wij regelmatig benaderd door ondernemers die door de aanhoudende teruglopende economie het hoofd niet langer boven water kunnen houden. Helaas blijkt soms dan ook dat wij te laat worden ingeschakeld. Dan blijken de problemen al dusdanig groot te zijn dat een ‘milde genezing’ niet meer mogelijk is. Tijdsdruk en een tekort aan financiële middelen zijn dan de oorzaak.

Als u signaleert dat het niet meer gaat en dat u op korte termijn in de problemen dreigt te komen met aflossingen, huurbetalingen, fiscus, UWV of leveranciers is het verstandig zo snel mogelijk deskundige hulp in te schakelen.

Samen met een adviseur kunt u bepalen of er mogelijkheden zijn om op een gezonde manier door te gaan of om – in het uiterste geval – in zo goed mogelijk overleg met alle betrokkenen uw bedrijf te staken.

Essentieel daarbij is dat u weet wat de ‘reële’ waarde van uw onderneming is. Deze waarde, in combinatie met een realistische prognose, zijn namelijk van doorslaggevend belang bij het maken van een verantwoorde keuze. In een later stadium is deze bedrijfswaarde van cruciaal belang bij eventuele onderhandelingen.

Indien de waarde van uw onderneming voldoende is en u weet dat aan de huidige situatie ook weer een einde komt, kan als tussenoplossing een tijdelijke stop van de bancaire aflossingen soelaas bieden. Indien echter deze waarde te laag is ten opzichte van de schuldenlast wordt dit moeilijk. De bank zal dan namelijk niet willen meewerken aan een dergelijke oplossing.

Indien de waarde van uw zaak echter voldoende is en blijkt, dat de huidige situatie weliswaar moeilijk is maar dat er wel voldoende toekomstmogelijkheden zijn, kan een doorstart mogelijk worden door een ingrijpende schuldsanering. Maar dit moet gezien worden als een laatste redmiddel. Een drastische en voor alle partijen bittere pil maar dat is nog altijd beter dan niets. Van een faillissement wordt niemand wijzer.

In alle gevallen is het belangrijk dat er op tijd actie wordt ondernomen voordat de patiënt te ziek is.

Wij van AW Horecamakelaars zijn u daarbij graag van dienst met een passend advies.
Een eerste gesprek is overigens altijd gratis.

Met vriendelijke groet,

Johan Jonk

Compare listings

Vergelijken