Verzekeraars willen 170 miljoen in mkb steken

Verzekeraars willen de komende drie jaar 170 miljoen euro steken in een mkb-investeringsfonds, om het tekort aan financiering te helpen aanvullen.Ook pensioenfondsen zouden welwillend tegenover dit plan staan. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van het ministerie van Economische Zaken dat is opgesteld door een commissie onder leiding van Delta Lloyd-topman Niek Hoek.

Het rapport moet de knelpunten en mogelijke oplossingen van de kredietverlening in het mkb in kaart brengen. Het is nog niet duidelijk hoe het investeringsfonds er precies moet komen uit te zien. Gedacht wordt in ieder geval aan een fonds voor kredieten vanaf ongeveer 50.000 tot een miljoen euro.

Microkrediet

Een ander idee van de commissie is om op korte termijn de financiering van kleine starters aan te zwengelen door een investering in de funding van een bestaande microkredietorganisatie, zoals Qredits.
Hiervoor bestaat nog geen draagvlak onder verzekeraars, zo tekent de commissie aan. Dit zou in een volgende fase verder moeten worden uitgewerkt.

Probleemgevallen

Volgens de commissie-Hoek zijn er drie categorieën onder het mkb aan te wijzen die het extra moeilijk hebben bij het binnenhalen van krediet. Dit zijn starters, ‘grensgevallen’- bedrijven die in tijden van economische groei net wel financiering ontvangen – en ondernemingen in krimpsectoren.
Als bij banken de kredietverlening aan het mkb afneemt, kunnen institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, dit deels opvangen.

Voor verzekeraars zou kredietverlening aan het mkb een alternatieve investeringscategorie kunnen zijn. Voor grotere leningen kan het mkb al bij verzekeraars terecht. Kleinere leningen, tot 5 miljoen euro, worden nog niet door verzekeraars gefinancierd.

Voorlichting

Andere voorstellen die de commissie doet om de kredietverlening te verbeteren, zijn de uitbreiding van garantieregelingen en het invoeren van fiscale prikkels om de opbouw van eigen vermogen te stimuleren. Daarnaast zouden kapitaaleisen verder verfijnd moeten worden in nieuwe regelgeving en voorlichting en onderwijs van ondernemers uitgebreid.

Het Verbond van Verzeraars roept in een reactie de overheid op om belemmeringen in regelgeving weg te nemen, zodat het MKB-fonds snel krediet kan gaan verstrekken.

Bron: Nu.nl

Compare listings

Vergelijken