Verschil in hotels Amsterdam-Rotterdam

Dat er gevoelsmatig een groot verschil zit in het aantal hotels in Amsterdam of Rotterdam, wist ik; maar het verschil in cijfers is wel erg groot. De Gemeente Amsterdam telt per 1 juli 2012 in totaal 366 bedrijven in de hotelsector. In totaal gaat het dan om 23.001 kamers en 48.298 bedden. De Gemeente Rotterdam telt per 1 juli 2012 in totaal 65 bedrijven in de hotelsector. In totaal gaat het dan om 3.958 kamers en 7.926 bedden.

Waarbij aangetekend dat het bekend is dat de (budget-) hotels in een straal rond het CS bezettingsgraden hebben van 90% en hoger.

Indien de revpar, bezettingsgraad van 2011 worden vertaald naar een hotel met 100 kamers, realiseert een gemiddeld hotel in Amsterdam een logiesomzet van € 2.360.000,= en een hotel in Rotterdam € 1.400.000,= (60%!). Het is dan niet raar dat een hotel in Amsterdam een hogere huurwaarde heeft en dat het een hogere waarde (zowel in stenen als exploitatie) heeft dan een hotel in Rotterdam. Nu in het nieuws bekend is geworden dat de Lonely Planet Amsterdam op de tweede plek heeft gezet als steden die in 2013 bezocht moeten worden, lijkt het voor de hotels in en rond Amsterdam alleen maar beter te worden. Dit ondanks de grote stijging van hotelkamers, die er komende 6-12 maanden gerealiseerd zullen worden. De vraag naar hotels in Amsterdam blijft groot, de financiering is nog wel een te tackelen probleem. In de markt worden weinig bestaande hotels aangeboden, wel enkele zeer interessante hotelprojecten, zoals projecten aan de A10 bij Diemen en een groot en spraakmakend project aan de N201 ten zuiden van Schiphol. Ook in Rotterdam zijn er mogelijkheden, de prijzen zijn er lager en de kansen die de nieuwe Maasvlakte en de oplevering van het nieuwe stationsplein bieden kunnen door een actieve ondernemer worden omgezet in omzetstijgingen en verbeterde rendementen.

Lukas Arends BRE RT

Hotels naar sterren [bedrijven] 2008-2012

Amsterdam

Rotterdam

verschil

NHC, 5 sterren, bedrijven 2008

12

1

11

2009

11

1

10

2010

11

1

10

2011

12

1

11

2012

13

1

12

NHC, 4 sterren, bedrijven 2008

42

14

28

2009

46

16

30

2010

51

17

34

2011

55

18

37

2012

57

18

39

NHC, 3 sterren, bedrijven 2008

86

14

72

2009

90

14

76

2010

84

16

68

2011

89

17

72

2012

95

17

78

NHC, 2 sterren, bedrijven 2008

81

10

71

2009

75

12

63

2010

71

8

63

2011

69

10

59

2012

68

10

58

NHC, 1 ster, bedrijven 2008

65

8

57

2009

56

7

49

2010

53

8

45

2011

50

7

43

2012

47

7

40

 

Met betrekking tot de bezettingsgraden en opbrengst per kamer in Amsterdam t.o.v. Rotterdam en het landelijke gemiddelde:

 

Bezettingsgraad hotels 2007 2008 2009 2010 2011
Rotterdam 71% 68% 59% 58% 61%
Amsterdam 76% 72% 69% 72% 77%
Landelijk 48% 46% 43% 44% 45%
RevPar
Rotterdam € 76,00 € 75,00 € 65,00 € 58,00 € 63,00
Amsterdam € 95,00 € 92,00 € 68,00 € 78,00 € 84,00

Compare listings

Vergelijken