Verbetering huurbescherming winkeliers en horeca dichterbij

Het initiatiefwetsvoorstel van SP, PvdA, CDA en GroenLinks om de huurbescherming van ondernemers te verbeteren wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De samenwerking tussen deze vier partijen zorgt voor een breed draagvlak in de Tweede Kamer. Met het aanbieden van het voorstel is een belangrijke stap gezet voor de verbetering van de positie van vele hurende ondernemers.

De positie van hurende winkeliers en horeca-ondernemers is op dit moment zwak. Het is voor verhuurders namelijk mogelijk om in verband met een op handen zijnde renovatie de huurder de wacht aan te zeggen. De rechter mag in zo’n geval uitsluitend kijken naar de belangen van de verhuurder. De belangen van de huurder mogen door de rechter niet meegenomen worden in de beoordeling. De initiatiefnemers – Gesthuizen, Smeets, Blanksma en Van Gent – vinden dat de wetgeving op dit punt is doorgeschoten in het beschermen van de verhuurder, met alle nadelen van dien voor de hurende ondernemers. ‘Steeds meer ondernemers worden zonder pardon uit hun winkelpand gezet, hoe eerder wij hier iets aan kunnen doen hoe beter.’ Aldus de indieners.

In de wet staat nu dat een verhuurder dringend eigen gebruik in verband met renovatie mag aanvoeren om zich, na afloop van de eerste termijn van het huurcontract, niet te houden aan de wettelijke verplichting het contract met een tweede termijn te verlengen. De verhuurder kan zodoende het contract opzeggen zonder dat hij rekening hoeft te houden met de ondernemer die zijn zaak in het pand heeft. Een onwenselijke situatie vinden de indieners. Zij willen de balans terugbrengen tussen de rechten en plichten van verhuurder en huurder, zodat de hurende ondernemer niet langer het nakijken heeft. Juist omdat in de huidige crisis ook de detailhandel hard wordt getroffen.

Het plan kan op warme steun rekenen van Detailhandel Nederland waarbij zowel het klein- als het midden- en grootwinkelbedrijf is aangesloten. In hun nieuwsbericht van juni 2012 schreef zij dat in de afgelopen twee jaar ruim 2000 winkeliers nadelige effecten hebben ervaren van de renovatiebepaling. ‘Renoveren is goed maar de renovatiebepaling mag niet worden misbruikt om een huurder een pand uit te krijgen. Dit is nu precies waar ons voorstel de oplossing voor biedt’, aldus het team van Kamerleden.

Bron: Detailhandel Nederland

Compare listings

Vergelijken