Verandering van continent

Ondernemer A is voornemens zijn restaurant te verkopen wegens vertrek naar het buitenland en vraagt de horecamakelaar voor hem te verkopen. De makelaar stelt een dossier samen aan de hand van de door A verstrekte informatie. A tekent bij de makelaar een verklaring dat de door hem gegeven informatie juist is.

Gaandeweg het verkoopproces constateert de makelaar echter dat sommige  van de door A verstrekte informatie niet klopt of onvolledig is en hij spreekt de ondernemer hier op aan, deze vult de verstrekt informatie alsnog aan en partijen gaan door met de verkoop. Uiteindelijk wordt het bedrijf verkocht aan ondernemer B. De onderhandelingen verlopen prettig en beide partijen zijn tevreden met het resultaat.  A wil graag op korte termijn vertrekken, daarom wordt besloten een gedeelte van de koopsom te verwerken in een lening van verkoper naar koper, vooruitlopend op een bancaire financiering. Prima oplossing, A kan vertrekken en B kan de onderneming overnemen.

Na de overdracht blijkt echter dat door verkoper belangrijke zaken zijn verzwegen ten aanzien van de staat van onderhoud van de inventaris,  en er blijkt dat onderdelen van de inventaris geleased zijn. Daarnaast is essentiële informatie, die nodig is voor een goede doorstart van de nieuwe eigenaar, verzwegen. Zo blijkt het contract met de beheerder van de website niet te zijn betaald, deze weigert onderhoud aan de site te doen of wijzigingen door te voeren, hetgeen er voor zorgt dat koper boekingen misloopt. Ook heeft er geen correcte afhandeling plaatsgevonden met het personeel ten aanzien van loonbetalingen voor overuren en nog te ontvangen vakantiegelden, de betreffende personeelsleden claimen deze bedragen bij koper, om geen belangrijke medewerkers te verliezen besluit deze de medewerkers hierin tegemoet te komen.

Koper doet zijn beklag bij de horecamakelaar en deze meldt dit aan verkoper, deze weigert echter mee te werken aan een constructieve oplossing.  Inmiddels is de bancaire financiering rond en kan het resterende bedrag van de koopsom worden betaald. Geconfronteerd met de kritiek van koper ziet de makelaar geen andere oplossing dan  een gedeelte van de koopsom in depot te geven bij een notaris totdat er duidelijkheid is over de omvang van de schade en wie hiervoor verantwoordelijk is.

De moraal van dit verhaal:
Het verkopen van een bedrijf is een gezamenlijke onderneming van verkoper en horecamakelaar, waarbij deze laatste vertrouwt op de eerlijkheid van zijn opdrachtgever. Indien verkoper informatie achterhoudt voor zijn eigen makelaar kan dit er dus toe leiden dat deze in een later stadium gedwongen wordt positie in te nemen tegen zijn eigen opdrachtgever. Geen fijne afwikkeling van zaken en voor beide partijen een onprettige en ongewenste situatie.

Compare listings

Vergelijken