Steunpakket mkb in de maak

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) legt de laatste hand aan een garantieregeling van zo’n € 1,5 mld om de eigenvermogenspositie van mkb-bedrijven te verbeteren. Dat melden diverse goed ingelichte bronnen die aan de regeling hebben meegewerkt. Een nieuwe minister van Economische Zaken moet de regeling tot uitvoering brengen.

Door de crisis is het lastig voor het midden-en kleinbedrijf om aan kredieten bij banken te komen. Eventuele uitbreidingsplannen worden dan bemoeilijkt bij een opleving van de economie. Met een sterkere eigenvermogenspositie kunnen bedrijven makkelijker bij de bank terecht.

Durfinvesteerders

Het is de bedoeling dat private durfinvesteerders de regeling zullen aanwenden om een fonds op te zetten dat investeert in het eigen vermogen van de mkb-bedrijven. De eerste 20% van zo’n fonds is voor risico van de durfinvesteerders, de rest zal bestaan uit door de Staat gegarandeerde leningen. Zo ontstaat een hefboomconstructie waarbij iedere ingelegde euro in het fonds door de Staat vermenigvuldigd wordt met vijf. Via een openbare aanbesteding moeten uiteindelijk twee à drie van zulke fondsen worden opgetuigd.

Pensioenfondsen

Het is niet voor het eerst dat EZ op een plan broedt dat de financiering van mkb-bedrijven moet ondersteunen. Een eerder initiatief waarbij pensioenfondsen de noodlijdende banken te hulp zouden komen door te investeren in pakketten bedrijfskredieten die nu nog op de balansen van banken staan, sneuvelde. De pensioenfondsen zagen er uiteindelijk geen heil in. Ook het voornemen van EZ om het doorverkopen van leningen door banken, zogenoemde securitisaties, over te nemen haalde het niet.

Garantieregeling

De garantieregeling die nu op tafel ligt, moet nog enkele hobbels overwinnen. Zo zou het ministerie van Financiën er nog niet over uit zijn of een garantie van €1,5 mrd volledig ten laste moet komen van de overheidsbegroting. Bovendien zal Brussel nog bekijken of met het plan de regels voor staatssteun niet worden overtreden. Rob Wolthuis van belangenorganisatie MKB-Nederland rekent erop dat de regeling nog deze zomer afkomt. ‘Het is met name van belang dat we iets klaar hebben liggen als het nieuwe kabinet aantreedt. Het is misschien nu nog niet urgent maar wel als de boel weer aantrekt.’ De kans op een zogeheten ‘credit crunch’ ziet hij vooral opdoemen als de banken door strengere regelgeving moeten inkrimpen terwijl de economie weer aantrekt.

Partcipatiemaatschappijen

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen zegt zich te kunnen vinden in het doel van een dergelijke regeling. Volgens een woordvoerder is er door de financiële crisis een tekort aan eigen vermogen voor mkb-bedrijven. Bestaande private-equityfondsen hebben te weinig capaciteit om daarin te voorzien. De woordvoerder pleit ervoor dat de regeling ‘een open karakter’ krijgt. ‘Partijen moeten in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.’ Emeritus hoogleraar ondernemingsfinanciering Piet Duffhues noemt de regeling ‘een doorbraak’ maar pleit er wel voor dat het geld terechtkomt bij de bedrijven die het nodig hebben. Dat zijn volgens hem vooral de kleinere bedrijven.

Bron:  Het Financieele Dagblad

Compare listings

Vergelijken