Overheid financiert uw bedrijfsplan wel

Voor het MKB is het vinden van financiering vaak lastiger dan verwacht. Voor banken en andere financiers blijken de risico’s soms te hoog. Bovendien wordt het financieringsaanbod verder beperkt door de kredietcrisis en door strengere eisen, die banken en Venture Capital fondsen stellen. De overheid heeft een aantal regelingen hiervoor beschikbaar gesteld.

  • Starten van een onderneming
  • Overnemen en uitbreiden
  • Financieren en innoveren

Starten van een onderneming

Bij het starten van een onderneming is financiering vaak lastig te realiseren. Als startende ondernemer kunt u gebruik maken van de volgende regelingen.

• Starters BMKB

Deze regeling is bedoeld voor starters met goede perspectieven, maar die te weinig zekerheden bieden. Bij het afsluiten van een ‘starterslening’ van maximaal 250.000 euro, staat de overheid borg voor 67,5%.

• Innovatiefonds MKB+

Als u minder dan 5 jaar een innovatieve ondernemer bent, kunt u wellicht een beroep doen op een van de SEED-fondsen. Hiermee wil de overheid risicovolle investeringen in innovatieve ondernemingen stimuleren.

Overnemen en uitbreiden

Voor het uitbreiden of overnemen van een bedrijf is financiering mogelijk waarbij de overheid garanties geeft aan banken. Het gaat om de volgende mogelijkheden.

• Borgstelling MKB Kredieten

Bij de BMKB staat de overheid borg tot 1 miljoen euro zodat uw bank eerder bereid is een lening te verstrekken.

• Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit is bestemd voor ondernemingen die risicodragend kapitaal aan willen trekken voor overname of groei.

• Garantie ondernemingsfinanciering

Bij de garantie ondernemingsfinanciering staat de overheid borg tot 25 miljoen euro zodat uw bank eerder bereid is een lening te verstrekken.

• Innovatief BMKB

Voor innovatieve bedrijven staat de overheid borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken.

• Innovatiefonds MKB+: voor vernieuwende ondernemers

Dit fonds bestaat uit het Innovatiekrediet en de SEED Capital-regeling en maakt het ook mogelijk dat technostarters en creatieve starters door investeerders geholpen kunnen worden bij het omzetten van hun kennis in toepasbare producten of diensten.

Bron BC.nl

Compare listings

Vergelijken