Out of the box, andere manieren van overname financieren

Banken zijn sinds het uitbreken van de kredietcrisis kritischer geworden bij de financiering van bedrijfsovernames. Van de verkopende partij wordt verwacht dat deze de overname op zijn minst meefinanciert door middel van een risicovolle, achtergestelde lening. De rol van de verkoper verandert hierdoor in die van durfkapitalist. Er zijn ook andere vormen denkbaar, waaronder een huurkoopconstructie, waar in een ander artikel aandacht zal worden besteed. Men zal als verkoper “out-of-the-box” moeten denken, dus uit de comfort-zone moeten stappen waarin we velen jaren hebben bewogen, om tot een deal te komen.

Eerste vraag die verkoper moet stellen.
In het verleden kon je als koper met een goed verhaal financiering voor elkaar krijgen, maar de tijden zijn veranderd. De norm voor de verhouding EV/VV is gewijzigd bij exploitatie overnames van 25-75 naar 50-50, soms naar 65-35 en verder…. Ook als er bij een overname vastgoed is betrokken wordt de financiering hiervan steeds lastiger en is een aanname van 100% financiering irreëel; 65% van de executiewaarde komt eerst.

Door banken wordt bijna geen financiering meer verstrekt als de verkoper niet meefinanciert of betrokken blijft, cq risico blijft lopen. Dat betekent dat de eerste vraag die de verkoper zich moet stellen, luidt: wat voor soort koper zoek ik en welk risico wil ik blijven lopen? Het gevolg is dat de makelaar samen met verkoper nog meer dan voorheen een gedegen onderzoek naar de koper moet doen. Men moet als bank gaan denken. Heb je het idee dat de koper van je onderneming je terug gaat betalen en in welke termijn?

De kredietcrisis vraagt dus om creativiteit van verkoper en koper. Het vraagt om ‘out-of-the-box’-denken om toch een deal te kunnen sluiten. Afwachten is een optie, maar dan gebeurt er niet veel. De verkoper laat een gedeelte van de verkoopprijs in het bedrijf achter als achtergestelde lening (achtergesteld op de bank) als verhoging van het aansprakelijke vermogen (de dekking). Dat vraagt een overeenkomst die de verkoper goed beschermt, maar omgekeerd niet als een molensteen om de nek van de koper hangt. Je moet beiden water bij de wijn doen. Er moet een balans zijn. Is die er niet, dan ben je elkaars gevangene.

Als AWHoreca Makelaars kunnen wij u optimaal adviseren (zowel als verkoper als koper) om tot een juiste keuze te komen, deze keuze moet natuurlijk wel bij u passen! Vraag daarom om een gesprek als u verder over dit onderwerp wil praten met een specialist.

Mocht u interesse hebben om met een dergelijke constructie bedrijven over te nemen? Kijk in ons aanbod of vraag aan een medewerker van ons kantoor welke bedrijven hiervoor geschikt zijn en welke verkopers mee zouden willen werken aan de constructie en die out-of-the-box denken!

AWHoreca Makelaars
Lukas Arends BRE RT
Horecamakelaar

Compare listings

Vergelijken