Notariële akte vervalt

Ondernemers hebben straks geen notariële akte meer nodig om een besloten vennootschap (BV) op te richten. Nu is een ondernemer gemiddeld €650 tot €1000 kwijt aan notariskosten. Door de verplichte akte te schrappen wil het kabinet de bv aantrekkelijker maken. Dit is goed voor de economie en de werkgelegenheid.

Notariële akte: officiële oprichting bv

Een bv wordt opgericht bij notariële akte. Dit is een document waarin onder meer de statuten van de bv zijn opgenomen.

De notaris kan de notariële akte passeren als alle noodzakelijke informatie (zoals naam en doel van de bv, verdeling van het aandelenkapitaal, informatie over de oprichters en de bestuurders en verdeling van de winst) bekend is. Ook heeft de notaris een bankverklaring nodig waaruit blijkt dat het startkapitaal van minimaal €18.000 is gestort.

De regel geldt zowel voor starters als voor ondernemers die hun bestaande bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak) omzetten tot een bv.

Oprichtingskosten te hoog

De besloten vennootschap (bv) kan interessant zijn voor bedrijven. Vooral omdat de eigenaar niet privé aansprakelijk is voor schulden die door de bv worden gemaakt. Maar voor veel ondernemers zijn de oprichtingskosten nu te hoog. Zij zouden wel een bv willen, maar kiezen toch voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Het kabinet wil deze ondernemers meer mogelijkheden geven.

Daarom wordt de notariële akte geschrapt. Alleen bij ingewikkelde constructies (zoals afwijkende statuten en een verdeling van aandelen) blijft de akte nodig. Bedrijven kunnen wel vrijwillig een notaris of jurist om advies vragen.

De ministers van Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) werken aan een wetswijziging voor de maatregel. Het streven is om het voorstel in 2012 naar de Tweede Kamer te sturen.

Wetsvoorstel Flexibele bv

De maatregel komt bovenop het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Hierin staan een aantal maatregelen om de bv interessanter te maken voor ondernemers. Zo wordt het verplichte minimale startkapitaal van €18.000 afgeschaft. En hoeven ondernemers geen bankverklaring of accountantscontrole meer uit laten te voeren.

Oprichtingskosten dalen met 90%

Door de afschaffing van de notariële akte en het minimale startkapitaal dalen de administratieve kosten bij het oprichten van een bv met 90%.

Notariële akte vervalt

 

Compare listings

Vergelijken