Kwaliteitsregister voor Nederlandse makelaars en taxateurs

Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de bedragen die bij de aan- en verkoop van onroerend goed komen kijken. Daarom is de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat makelaars en taxateurs in onroerende zaken certificeert en registreert op basis van hun vakbekwaamheid. Het register van VastgoedCert telt inmiddels 6.500 geregistreerde deskundigen.

Certificatie in plaats van beëdiging
Jan Mes, directeur van de stichting: “Mensen die een VastgoedCert erkend makelaar of taxateur inschakelen zijn verzekerd van een professioneel advies. Door ons erkende vastgoedadviseurs hebben door opleidingen en examens laten zien dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de markt, niet alleen op economisch en bouwkundig gebied, ook als het gaat om bijvoorbeeld juridische aspecten.” Hij vervolgt: “Alleen dan heeft een vastgoedadvies immers waarde en kan tot een goede waardebepaling worden overgaan. En dát bespaart kopers heel wat problemen bij bijvoorbeeld de aanvraag van een financiering.”

Periodieke controle
“Daar komt bij dat we als Stichting VastgoedCert na certificering een vinger aan de pols blijven houden. Om de vijf jaar is hercertificering verplicht. Binnen die periode dienen door gecertificeerden verschillende cursussen en trainingen met succes te worden afgerond bij door VastgoedCert erkende opleiders”. Een duidelijke vooruitgang, want van kennistoetsing was in het verleden alleen sprake voorafgaand aan de beëdiging. Mes stelt: ”Als je vandaag de dag een garantie wilt geven van kwaliteit is onderhoud van kennis pure noodzaak. De vastgoedmarkt is continu in beweging. Alleen al op het gebied van taxaties veranderen de inzichten regelmatig.”

Certificeringseis financiers
“Bij geldverstrekkers kom je overigens niet meer om een certificering heen”, gaat Mes verder. “Banken en verzekeraars stellen het tegenwoordig verplicht. Ook een aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie kan alleen nog worden gedaan met een taxatierapport van een erkend makelaar of taxateur.”

Gerichte vakbekwaamheidseisen
Vastgoedadviseurs die door VastgoedCert zijn gecertificeerd voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen op hun specifieke werkgebied. Mes licht toe: “Het register van VastgoedCert is verdeeld in vier kamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ. Om voor certificering in aanmerking te komen dient een makelaar of taxateur te voldoen aan alle gestelde opleidingseisen. Ze verschillen per kamer en worden onafhankelijk getoetst.” De opleidingseisen worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert. In dit college zijn de meeste relevante marktpartijen vertegenwoordigd: brancheorganisaties (NVM, LMV, RVT en NVR), bedrijfsleven, consumenten, financiers, beleggers en uiteraard de overheid.

Wilt u checken of een makelaar of taxateur VastgoedCert gecertificeerd is? Ga dan naar www.vastgoedcert.nl.

Bron: vastgoedcert.nl

Compare listings

Vergelijken