Is het buurtcafé aan het uitsterven?

Als makelaar zie ik de laatste jaren het aantal zogenoemde ‘bruine’ café’s hoe langer hoe meer verdwijnen. De aanwezigheid ervan in dorpen en stadswijken lijkt tegenwoordig minder nodig te zijn. Een oorzaak kan het rookverbod zijn, maar er zijn ook significante verschillen te bespeuren in de situaties van dorpen en steden. In dorpen slaat de vergrijzing harder toe dan in de steden en het verenigingsleven vermindert. In de stedelijke omgeving spelen de veranderende gewoonten en gewijzigde bestedingspatronen van de jeugd het traditionele café parten. Jongelui gaan tegenwoordig liever naar muziekfestivals; ze communiceren per mobiele telefoon en spreken elkaar dan weer hier en dan weer daar, bij voorkeur in hippe horecagelegenheden.
Nog een aspect in de steden is de toenemende versplintering van de bedrijfstak. Boekhandels en modezaken, allemaal kennen ze minstens een coffeecorner. Grootwinkelbedrijven boden in eerste instantie alleen gelegenheid voor een kopje koffie of een snelle hap tussen de inkopen door. Nu schenkt een La Place ook een biertje of een wijntje bij het eten en dat nodigt uit tot het ‘eens rustig ervoor gaan zitten’.

Toch is het echt niet alleen kommer en kwel voor de café’s. Neem nou Amsterdam. Daar is in het laatste decennium het aantal café’s teruggezakt van 1400 naar 1000 zaken. Maar dat wil niet zeggen dat er op minder plekken wordt geschonken. Het centrum van Amsterdam telt nog steeds de meeste café’s, gevolgd door het stadsdeel Zuid. De laatste jaren zijn de stadsdelen West en Zuidoost sterk in opkomst. Daar heeft men duidelijk de voor tegenwoordig aantrekkelijke formules gevonden. Enkele fraaie voorbeelden hiervan zijn het kortgeleden geopende Café Radijs in West (Jan Evertsenlaan) en Grand Café Venzz in Zuidoost. Het traditionele café lijkt dan misschien te verdwijnen in het zich constant vernieuwende horecalandschap, steden als Amsterdam doen het nog steeds goed. In de jaarlijkse café top 100 prijken maar liefst tien Amsterdamse vermeldingen. Een teken dat de horeca-ondernemer de wensen van de klant goed aanvoelt.

Johan Jonk

Compare listings

Vergelijken