Inhoudelijk overzicht van de btw-verhoging

Wat verandert er precies met de btw-verhoging per 1 oktober 2012?
Het algemene btw-tarief van 19% wordt verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%.

Voor wie is de btw-verhoging?
Alle bedrijven.

Wanneer gaat de btw-verhoging in?
De btw-verhoging gaat in per 1 oktober 2012.

Btw verhoging in Nederland niet het hoogst!
Samenvattend: alles wat nu hoog btw tarief van 19 procent vallen onder de btw-verhoging per 1 oktober 2012. Daarmee zijn we nog niet het hoogste btw land. Hongarije met 27 %, Zweden en Denemarken 25 % en Ierland 23% zijn de hoogste btw landen. Laten we hopen dat een btw-verhoging naar deze percentages ons voorlopig bespaart blijven.

Op welke producten is de btw-verhoging van toepassing?
Alle “luxe” producten van auto tot zaagmachine en van zeef tot afwasmachine vallen onder de btw-verhoging.
Onder de btw-verhoging op luxe artikelen en diensten vallen dus heel veel zaken.
Producten en diensten die direct voor het levensonderhoud nodig zijn (water, levensmiddelen, sommige diensten in de gezondheidszorg) vallen onder het lage btw tarief en vallen niet onder de btw-verhoging per 1 oktober 2012. Gas en elektra en brandstoffen (ook nodig voor levensonderhoud) zijn weer hoog belast en vallen wel onder de btw-verhoging.

Btw verhoging per 1 oktober 2012 mogelijk uitgesteld
Volgens het lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt de btw verhoogd, het hoge btw-tarief per 1 oktober gaat van 19 naar 21 procent. Zowel CBW-Mitex, MKB Nederland en Detailhandel Nederland gaan er alles aan doen om deze btw-verhoging ongedaan te maken of uitgesteld te krijgen. Ook leveranciersorganisatie Modint steunt dit pleidooi om de btw-verhoging uit te stellen.

Btw-verhoging 2012 einde voor 500 ondernemers
De aangekondigde btw-verhoging maakt volgens CBW-Mitex dat alle voorraden van winkeliers meteen 2% minder waard zijn, omdat de eindprijzen in de mode niet midden in het verkoopseizoen kunnen worden verhoogd. Volgens de organisaties kan dit het einde betekenen voor misschien wel meer dan 500 ondernemers, die het nu al moeilijk hebben. Daar komt bij dat de btwverhoging juist in het laatste kwartaal valt, traditioneel de beste maanden voor de detailhandel. “Nu moeten de winkels in augustus en september nog voller gehangen worden en wordt na 1 oktober minder verkocht. Dat is niet alleen killing voor retailers, maar ook voor leveranciers die hun productie en logistiek zien vastlopen”, pleit Modint-directeur Han Bekke.

Compare listings

Vergelijken