ING verwacht blijvende groei in horeca

Cijfers – Bevolkingsgroei, vergrijzing en toerisme zijn de belangrijkste ‘drivers’ achter de bestedingsgroei in horeca. Aangezien die de komende jaren blijven toenemen, verwacht ING dat de horecasector de komende jaren blijft groeien.

Dat laat Thijs Geijer, sectoreconoom Horeca & Leisure van ING-bank weten in een toelichting op de vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Sectoren. De bank stelt daarin de verwachting dat de restaurants het de komende twee jaar gaan winnen van de supermarkten. Geprognotiseeerd wordt dat de volumegroei bij supermarkten de komende jaren weliswaar blijft plussen met 0,5 tot 1 procent, maar dat de horecabedrijven met een plus van 2 procent het duidelijk beter gaan doen.

Niet alle sectoren binnen de horeca profiteren even goed van de ontwikkelingen, volgens Geijer. “Hotels en restaurants profiteren het meest, cafés het minst.” Voor de cafetariasector verwacht hij dat die per saldo min of meer gelijk blijft de komende twee jaar. “Probleem doet zich hier voor dat er grote onderlinge verschillen zijn in locatie en aanbod. We hebben het over de grote ketens en de kleine zaken ‘op de hoek’. Dat maakt een duidelijk omzet- of volumeprognose lastig in deze sector.”

ING houdt rekening met een structurele groei in het aantal buitenlandse toeristen dat ons land bezoekt. “Voor de horeca in de steden en de toeristische gebieden maakt die groep ongeveer een 10 procent van de horecabestedingen uit. Kijkend naar de afgelopen jaren en de verwachtingen de komende jaren, blijft die groei er voorlopig wel inzitten. Restaurants profiteren ook meer van de vergrijzing, terwijl cafés daar hinder van gaan ondervinden. Ouderen gaan nu eenmaal makkelijker naar een restaurant dan naar het café,” aldus Geijer.

Bron: @FoodClicks
Auteur: Steffen van Beek

Word lid van de discussie

Compare listings

Vergelijken