Herstel Nederlandse hotelmarkt zet door

De hotelmarkt in Nederland is in 2011 verder hersteld. Uit onderzoek van Horwath HTL blijkt dat zowel de bezettingsgraad als de kamerprijzen opnieuw zijn gestegen. Voor 2012 wordt, ondanks de nieuwe crisis een verdere groei verwacht.

Uit het onderzoek onder drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad is gestegen van 65,1% in 2010 tot 66,6% in 2011. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een verdere stijging tot 68,8%. Daarmee zouden de bezettingsgraden volgend jaar weer terug zijn op het niveau van 2008, maar nog wel onder het hoogtepunt van 2007 blijven.

Kamerprijzen blijven stijgen

Ondanks de financiële crisis is vorig jaar voor het eerst sinds 2007 weer een stijging in de gemiddelde kamerprijs gerealiseerd. Het prijsniveau steeg van € 93  naar € 99, een stijging van ruim 6%. De hoteliers verwachten dit jaar opnieuw de prijzen te kunnen verhogen, naar € 102. Het prijsniveau ligt dan echter nog steeds ruim 7% onder het niveau van 2007.

Wanneer de huidige recessie aanhoudt, moet er echter rekening mee gehouden worden dat reizigers opnieuw zullen bezuinigen op de hotelkosten, wat ertoe kan leiden dat de nu gebudgetteerde prijsstijgingen niet zullen worden gehaald.

Amsterdam leidt het herstel

Het herstel in de hotelmarkt is vooral zichtbaar in de regio Amsterdam & Schiphol. Hier zijn in 2011 niet alleen de bezettingsgraden gestegen van 75,1% naar 77,0%, maar ook is er een prijsstijging van 12% gerealiseerd. De gemiddelde kamerprijzen in Amsterdam waren in 2011 € 122, tegen € 109 in 2010. Buiten deze regio is in Nederland wel sprake van een stijging van de bezettingsgraden, maar zijn de prijzen ook in 2011 nog licht gedaald, van € 80 tot € 78. Voor 2012 verwachten ook de hoteliers buiten Amsterdam echter zowel in bezetting als kamerprijs te kunnen stijgen.

Toerisme neemt toe

Het herstel van de hotelmarkt is vrijwel volledig te danken aan de toeristen. Het aantal individuele toeristische reizigers steeg met 10% in 2011, terwijl het aantal zakelijke reizigers met 3% is gedaald. Het marktaandeel van de individuele toeristen steeg hierdoor van 37% tot 40%. Daarentegen nam het aantal toergroepen af, terwijl het aantal conferentiegasten licht steeg. Dit geldt echter alleen voor Amsterdam & Schiphol: terwijl het aantal conferentiegasten hier met 18% is toegenomen, is in de rest van Nederland een daling van 8% zichtbaar.

Compare listings

Vergelijken