Goede plannen en geen geld – wat te doen? Microfinanciering!

De aanhoudende recessie dwingt tot creativiteit. Het is te merken wanneer je zelf een horecabedrijf te koop aanbiedt: de koper beschikt vaak niet over voldoende eigen middelen. Verhuren is andere een optie, maar ook dan moet een huurder voor overname en vernieuwing over financiële reserves kunnen beschikken.
Of je hebt een horecabedrijf en je voelt dat het tijd is voor een ‘opfrissing’ van jouw formule en inrichting om nieuwe klanten aan te trekken. Je loopt over van de prachtigste ideeën en je wilt heel graag aan de slag. Maar ja, het is wel weer een fikse investering en zoveel is er de laatste jaren niet overgebleven. En banken zijn hedentendage bepaald niet scheutig met het verstrekken van kredieten.

Microkrediet kan hier oplossingen bieden. Microkrediet? Maar dat was toch iets voor ontwikkelingslanden? Nou, sinds 2008 heeft ook Nederland deze vorm van microfinanciering ontdekt, maar aangepast aan onze westerse situatie, met als doel: het stimuleren van het kleinbedrijf. Ideaal voor (startende) ondernemers, die zelf niet over voldoende geld beschikken of die voor een krediet bij een reguliere bank niet in aanmerking komen. Nederland loopt hiermee voorop en in Europa wordt met belangstelling gekeken hoe bij ons dit fenomeen vaste voet aan de grond begint te krijgen.

Er blijkt in Nederland veel belangstelling voor te bestaan. Vooral ook omdat breder wordt gekeken naar de situatie van de aanvrager van het krediet. Is het een ondernemer met ervaring? Dan kent hij het klappen van de zweep wel. Is het echter een startende ondernemer, dan biedt de verstrekker van microfinanciering in combinatie met de financiering een coachingstraject aan en dat blijkt de kans op mislukken enorm te verkleinen. Vooral voor nieuwkomers in ons land en op de markt is dit een goede manier om aan de slag te kunnen gaan en begeleid te worden in het woud van regels dat Nederland administratief kent. De coaching is vaak cruciaal voor het slagen van het bedrijf. Organisatiebureau McKinsey deed onderzoek naar microfinanciering in Nederland en er blijkt grote behoefte aan te bestaan. Bovendien ziet de overheid deze vorm van bedrijfsfinanciering als een economische impuls. De ambitie is om jaarlijks 10.000 extra startende ondernemers te vinden, die tevens gecoacht worden.

Inmiddels verwijzen de meeste banken voor een kredietaanvraag tot 50.000 euro door naar Qredits, dat wordt ondersteund door ABNAmro, ING, Rabo, de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Meer weten? Ga naar www.microfinanciering.nl en u komt vanzelf terecht op de informatieve site van Qredits.

Compare listings

Vergelijken