Gedwongen onderhandse verkoop

De gedwongen onderhandse verkoop taxatiejargon of vaktaal van waarde?

In een taxatierapport zult u vaak verschillende waarden aantreffen. De meest bekende zijn de vrije marktwaarde (al dan niet verhuurd) en de executiewaarde. Deze laatste waarde moet de waarde weergegeven wanneer de hypotheekverstrekker heeft besloten om het vastgoed te executeren en de eigenaar vaak in staat van faillissement is gesteld. Het bedrijf is op dat moment niet meer operationeel. Een hypotheeknemer bepaalt op basis van de executiewaarde de hoogte van de te verstrekken hypotheek.

De gedwongen onderhandse verkoopwaarde* gaat van het principe uit dat het bedrijf operationeel blijft. Zolang een bedrijf haar deuren open houdt zal de opbrengst naar verwachting  hoger zijn dan wanneer men tot executie overgaat. Dat de opbrengst hoger is heeft twee redenen;
– Een operationeel bedrijf is aantrekkelijker om te kopen, men heeft beperkte opstartkosten en heeft daarnaast al een doelgroep en gastenbestand.
– De kosten van verkoop zijn lager dan bij executie.

Hoewel de gedwongen onderhandse verkoopwaarde voor de bank de hoogte van de te verstrekken hypotheek naar alle waarschijnlijkheid niet zal beïnvloeden is het van belang inzicht in deze waarde te hebben. Niet alleen zal de bank een risicoanalyse maken, maar ook wordt met de gedwongen onderhandse verkoopwaarde duidelijk hoe veel en welk risico de ondernemer of belegger op haar vastgoed loopt.

Om de opbrengst die bij de onderhandse verkoopwaarde is vastgesteld te generen speelt tijd een belangrijke rol. Een te snelle of een onzorgvuldige verkoopprocedure kan de opbrengst negatief beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat alle betrokken partijen, (financiers, schuldeisers en de ondernemer) zich hiervan bewust zijn. Een goede voorbereiding en een verkoopprocedure, vaak middels inschrijving, is wezenlijk.

Kortom; de gedwongen onderhandse verkoopwaarde kan met name voor exploitatiegebonden vastgoed in een precaire situatie (bijvoorbeeld dreigend faillissement) van grote waarde zijn. Hoewel het ogenschijnlijk meer tijd kost en geduld van de betrokken partijen vraagt is het resultaat, zo leert de praktijk, navenant.

*Gedwongen onderhandse verkoop
Een gedwongen onderhandse verkoop of onderhandse executie is een gedwongen verkoop van een onroerend goed door de hypotheekhouder of schuldeiser indien de schuldenaar niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Om kosten te besparen werkt de hypotheekgever vrijwillig mee aan de onderhandse verkoop. Indien het bod wordt geaccepteerd nemen de schulden niet toe met de kosten voor de veilingruimte of veilingwebsite en kosten voor de notaris.

Bron:
http://www.encyclo.nl/begrip/Gedwongen%20onderhandse%20verkoop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedwongen_onderhandse_verkoop

Compare listings

Vergelijken