De rol van de brouwerij anno 2012

AWHoreca Makelaars heeft een rondgang gemaakt langs de grootste brouwerijen van Nederland om de berichtgeving uit de media, over de rol van de brouwerij in de horeca te staven.

De brouwerijen die actief zijn op de Nederlandse horecamarkt zijn de afgelopen maanden zeer ongelukkig in de media geweest. De redenen zijn uiteenlopend, maar in de meeste gevallen ging het over:

  • Verboden prijsafspraken tussen de brouwerijen onderling;
  • Te hoge afnameprijzen voor horecaondernemers in vergelijking met supermarktprijzen;
  • Afnameverplichtingen;
  • Geldleningen (met hoge rentes) in ruil voor afnameverplichtingen.

Onderstaand een publicatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland over het grote “Bieronderzoek” wat eind 2011 is gepubliceerd.

Op 2 november 2011 werd in Café Dudok het ‘Bieronderzoek’ gepresenteerd aan de pers. Het onderzoek ‘Rendement en Relatie’ is een initiatief van KHN en in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering uitgevoerd door het EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf). KHN wil met de feiten uit dit rapport o.a. bereiken dat afnameverplichtingen in de horecabiermarkt afgeschaft worden.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport ‘Rendement en Relatie’:
75% van alle bierafzet is gebonden aan een bierbrouwer;
1 op de 6 panden is eigendom van de brouwers;
11% van de horecabedrijven heeft een geldlening of borgstelling van de brouwers;
Hoe groter de binding met de brouwer, hoe minder de nettowinst;
(Pand)gebonden ondernemers betalen de hoofdprijs! Zij profiteren niet van lagere hectoliterkortingen terwijl er wel een afnameverplichting is;
Daarnaast geeft het rapport aan hoe groter de binding met de brouwer, hoe ongelukkiger de ondernemer zich voelt; De bierinkoopprijs voor ondernemers is tot twee keer hoger dan de verkoopprijs voor consumenten in de supermarkt.
Feiten
De feiten uit het rapport tonen onomstotelijk aan dat
De huidige horecabiermarkt niet concurrerend is;
Er geen economische vooruitgang wordt geboekt;
En de consument (dus) niet profiteert van een breder aanbod en/of lagere prijs.

Publicaties in de media
De media hebben dit onderwerp breed opgepakt zie bijvoorbeeld:
Financiële Dagblad (3 november 2011) Bierbrouwer melkt cafébaas uit;
Telegraaf & Radio 1 (11 november 2011) Prijs biertje kan omlaag;
NRC (18 november 2011) Heineken wil rol als financier van Horeca beperken;
Nu.nl (19 november 2011) Horeca wil af van afnamebeding bier;
NOS (19 november 2011) Cafébazen met handen en voeten gebonden aan de brouwer.

KHN stelt vraagtekens bij de huidige praktijk
Een brouwer kan een ondernemer verplichten om max. 5 jaar zijn bier af te nemen. Langer mag niet. Er is echter één uitzondering: is het pand waarin het bedrijf wordt uitgeoefend eigendom van de brouwer of huurt de ondernemer het pand van de brouwer als tussenverhuurder (de brouwer huurt dan weer van de pandeigenaar) dan kan de verplichte afname van bier net zo lang duren als de ondernemer het pand huurt van die brouwer. Als ondernemer kun je daardoor eigenlijk niet overstappen naar een concurrerende brouwer en dus geen kant op.
Brouwers vinden dat hun manier van handelen in overeenstemming is met (Europese) mededingingsregels. Uiteindelijk gaan de NMA en de Europese Commissie daar over. Wij vinden dat de NMA en de Europese Commissie met het rapport in de hand, nog eens goed moeten kijken of al die contracten met afnamebedingen, in het bijzonder die voor onbepaalde tijd in huurcontracten, wel in overeenstemming zijn met de kartelregels. Met andere woorden, of dat allemaal wel zo mag. KHN is van mening dat de huidige vrijstelling van brouwers op het kartelverbod “buiten toepassing verklaard” (=ongeldig) moet worden.

Bekijk hier het volledige onderzoek over rendementsverklarende factoren voor drankverstrekkende bedrijven in de horeca.

AWHoreca Makelaars doet veel zaken met de grote brouwerijen van ons land. In een gevraagde reactie op alle “negatieve” berichtgeving laten de drie grote brouwerijen weten dat zij zich grotendeels terugtrekken als financier op de horecamarkt. Desgewenst laten ze weten dat dit een rol is voor de banken. Verder worden er nauwelijks nog strategische posities ingenomen in de markt. Er worden nog slechts sporadisch panden gehuurd of gekocht. Dit gebeurt alleen nog op zeer interessante locaties met een minimaal risico. De berichtgeving is wellicht wat overtrokken geweest, maar we geven toe dat er inderdaad schrijnende gevallen bekend zijn waarbij een ondernemer geen kant meer op kan. De vraag is of dit de schuld is van de brouwerij of de ondernemer.

Geconcludeerd kan men stellen dat elke ondernemer vrij is om zijn brouwerij en afnamepunten te bepalen. Als het pand niet van de brouwerij is, of van de brouwerij wordt gehuurd ligt het vaak aan de ondeskundigheid of onvermogendheid van een ondernemer als er een nadelige afnameverplichting wordt bedongen. Een ondernemer heeft namelijk altijd een keuze en een onderhandelingspositie. Overigens hoeft een afnameverplichting niet altijd nadelig voor een ondernemer te zijn. Zo kan er een zeer interessante inkoopkorting tegenover staan.

Indien u, als (aankomend) ondernemer bij alle kredietverstrekkende instellingen nul op rekest krijgt heeft dit een reden. Mocht enkel een leverancier u een krediet willen verstrekken, bedenk dan goed of dit een goede basis is om uw onderneming te starten.

Compare listings

Vergelijken