Cijfers en trends

De Rabobank brengt één keer per jaar sectorprognoses uit. Deze prognoses werden tijdens een seminar op dinsdag 9 oktober 2011 gepresenteerd. AWHoreca Makelaars was erbij. Aan de orde is o.a. gekomen dat de wereld in een overgangsfase zit met politieke, economische, technologische en maatschappelijke veranderingen op (inter)nationaal niveau. Dit vraagt veel van een ondernemer. Wie in dit nieuwe tijdperk wil pieken, dient de steeds snellere veranderingen bij te houden en mee te surfen op elkaar vlug opvolgende trends. Daarom moeten ondernemingen kunnen omgaan met de intensiteit van al deze transformaties. Stilstaan en vasthouden aan verworvenheden heeft steeds minder zin. De Rabobank gaf tijdens het seminar aan bedrijven te willen ondersteunen door haar kennis te delen. De Rabobank hoopt dat men deze kennis zal inzetten om samen met hen het MKB te versterken als motor van onze economie. In de MKB-visie zet de Rabobank de zeven meest relevante trends in uw bedrijfsomgeving op een rij. De visie begint met een indicatie van de macro-economische ontwikkelingen tot en met 2015. Daarna is er aandacht voor de zeven trends. De visie eindigt met de sectorprognoses 2013..

Compare listings

Vergelijken