Te weinig zekerheid maar toch een lening? Maak gebruik van de BMKB!

Als u als ondernemer een lening wilt afsluiten, maar de bank te weinig zekerheid kunt bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen en machines), dan zal de bank het risico doorgaans te hoog vinden en u geen lening willen verstrekken. U kunt in dat geval gebruik maken van de borgstellingsregeling (BMKB). Het ministerie van Economische Zaken kan zich dan borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u een tekort aan zekerheden heeft. Zo kan het krediet toch verleend worden. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant.

De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw mkbkredietaanvraag bij de bank; de bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. U hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u dient te doen is de bank verzoeken om zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering. U kunt de lening aanwenden voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits deze een zakelijk karakter hebben. Als enige uitzondering geldt dat u de lening niet mag gebruiken voor beleggingsdoeleinden.

De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van uw kredietbehoefte. Het bedrag van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat u heeft. De borgstelling kent een bovengrens: een onderneming of een groep van ondernemingen kan in de meeste gevallen voor maximaal 1,5 miljoen euro borgstellingkrediet krijgen.

Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen de 2 en 3,6 procent van de hoofdsom(afhankelijk van de looptijd). De bank berekent deze provisie aan u door.

In de regel dient u het krediet in zes jaar terug te betalen, maar voor verschillende doelen en doeleinden gelden specifieke regels. De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, de looptijd, de aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde onderneming) en het doel van de lening.

Voor ondernemers die de grens over willen, is het vaak extra moeilijk om hun financiële plannen rond te krijgen. De zekerheden op grond waarvan de bank het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een ander land, waar andere wetgeving heerst. De bank schat haar risico’s daardoor hoger in. Om ondernemers te helpen hun internationale ambities waar te maken, stelt de overheid exclusief voor dit doel extra middelen beschikbaar. Ook bij internationaal ondernemen kunt u dus van de borgstellingsregeling profiteren. 

Voor nadere informatie over het borgstellingskrediet of het opstellen van een ondernemersplan kunt u via ons contactformulier contact opnemen met

Koert van de Weerd
AWHoreca Adviseurs

Compare listings

Vergelijken