Binnen 30 dagen betalen wettelijk verplicht

Vanaf 16 maart gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Bedrijven zijn dan wettelijk verplicht elkaar binnen 30 dagen te betalen. Alleen bij overeenkomst mag er een langere termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. De overheid moet facturen altijd binnen 30 dagen betalen.

Europese richtlijn

Met de wetswijziging geeft de Nederlandse overheid uitvoering aan de Europese richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, die in 2011 door de EU werd vastgesteld. De wetswijziging werd door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen en door de Eerste Kamer als hamerstuk. Op dit moment bepaalt de Nederlandse wet nog alleen dat de betalingstermijn ‘niet onredelijk’ mag zijn.

Wettelijke termijnen voor B2B

*       Elke factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in het contract anders is afgesproken.

*       In het contract mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.

*       Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Wettelijke termijnen voor de overheid

De overheid moet zijn facturen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen. Het is vrijwel niet mogelijk van deze termijn af te wijken.

Geen of te late betaling

Wie de factuur niet of te laat betaalt, moet een boete betalen. Het gaat hier om een percentage van de factuur, met een minimum van 40 euro. Daarnaast moet de wettelijke rente worden betaald. De wettelijke rente bij levering aan bedrijven en overheidsinstellingen is per 1 januari 2013 vastgesteld op 7,75 procent.

90 procent op tijd

Dit laatste was al bepaald in het regeerakkoord en wordt nu wettelijk vastgelegd. In de praktijk werkt de overheid al vanaf 2009 volgens deze betalingsmoraal. In de eerste helft van 2011 werd 90,6 procent van alle facturen op tijd voldaan.

Daarmee lijkt de inzet van het kabinet voor 2011 – betaling binnen 30 dagen van ten minste 90 procent van de rekeningen – te worden gehaald. Ook hebben eerdere maatregelen bijgedragen aan de versnelling van het betaalproces, zoals de directe betaling van kleine facturen en de instelling van een centraal factureeradres.

EU-landen

Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert ook van de nieuwe richtlijn bij grensoverschrijdende handelstransacties. Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en in andere EU-landen zullen dezelfde betaaltermijnen gelden. Bovendien kunnen Nederlandse ondernemingen zowel nationaal als in andere lidstaten dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van hun facturen af te dwingen.

Betere kasstroom

Tijdige betaling van de facturen zorgt ervoor dat de kasstroom van Europese ondernemingen wordt verbeterd, wat in tijden van economische neergang belangrijk is. Vooral de verbetering van het betaalgedrag van de overheid in de EU is voor het bedrijfsleven een steun in de rug omdat overheidsopdrachten binnen de EU een grote economische waarde vertegenwoordigen.

Bron:  BusinessCompleet.nl

Compare listings

Vergelijken