Bedrijfsoverdracht eenvoudiger

Op 1 januari 2010 treedt de herziene Successiewet in werking. Vooral in de sfeer van de bedrijfsoverdracht is weer een aantal fiscale drempels geslecht. De nieuwe wet bestaat uit twee delen. Allereerst gaan de belastingheffing op erven en schenken omlaag en de vrijstellingen omhoog. Daarnaast wordt bedrijfsoverdracht eenvoudiger en worden belastingconstructies ingeperkt.


De tarieven over schenken en erfenissen gaan omlaag:

  • De tariefgroep van 41-68% verdwijnt.
  • Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10% (tot € 125.000) en 20% (vanaf € 125.000).
  • Het tarief voor andere mensen die een schenking of een erfenis krijgen gaat naar 30 en 40%.
  • De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar € 600.000.
  • De vrijstelling voor kinderen en kleinkinderen gaat naar € 19.000.
  • De vrijstelling voor andere mensen die een schenking of een erfenis krijgen wordt verhoogd naar € 2.000.

belastingdienstDe belangrijkste wijzigingen in de Successiewet concentreren zich rond de bedrijfsoverdracht. Belastingheffing wordt meer en meer gekoppeld aan de onderneming in plaats van aan de ondernemer.
Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft getracht de fiscale hobbels die een bedrijfsoverdracht in de familie in de weg staan, weg te nemen.

De wijziging beslaat samengevat vier punten:

  1. Wanneer de opvolger de onderneming erft of geschonken krijgt, kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor een (voorwaardelijke) vrijstelling van het successie- of schenkingsrecht. De vrijstelling gaat omhoog naar 90% (nu: 75%) van de waarde van het bedrijf. Dit deel van de overnamesom blijft buiten het schenkings- en successierecht;
  2. De vrijstelling wordt uitgebreid tot (bedrijfs-)onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld aan de opvolger binnen de familie. Verhuurt een ondernemer het bedrijfspand aan zijn buurman, dan geldt de regeling niet;
  3. Voor de verschuldigde belasting kan tien jaar uitstel worden verkregen;
  4. De leeftijdsgrens bij schenken wordt losgelaten. De schenker hoeft niet langer 55 jaar of arbeidsongeschikt te zijn.

Belastingconstructies om de successierechten te ontlopen – zoals buitenlandse trusts, constructies van levensverzekeringen in de familiesfeer (niet afgesloten bij een verzekeraar) en uitgestelde levering – zijn onder de nieuwe wet niet meer fiscaal aantrekkelijk.
Een belangrijke wetswijziging die in het kielzog van de invoering van de nieuwe Successiewet plaatsvindt, is dat de dga bij het schenken van de aandelen van de bv de aanmerkelijkbelangclaim mag doorschuiven naar diens opvolger.
Voorbeeld

Bij een bv die € 1 miljoen waard is, en waarvan het gestort aandelenkapitaal € 18.000 bedraagt, wordt de dga over het verschil (€ 982.000) aangeslagen via box 2 IB. Binnenkort mag hij deze claim doorschuiven bij de schenking. Pas op het moment dat de verkrijger zijn belang doorverkoopt, moet deze de belastingclaim betalen.

Bron: De Zaak

Compare listings

Vergelijken