Arbeidscontract vakantiewerker

De Grote Vakantie is gaande, een tijd waarin jongeren volop vakantiebaantjes nemen om wat bij te verdienen. Voor u kan het inzetten van vakantiewerkers een goede oplossing zijn om het tijdelijke tekort aan personeel op te vangen. Maar omdat vakantiewerkers vaak jonge mensen zijn, heeft u daarbij met aparte regels te maken. Ga goed met deze flexwerkers in zee en stel een overeenkomst met duidelijke afspraken over werktijden en salariëring.

Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan dat niet langer duurt dan zes weken. Meestal valt vakantiewerk in de periode juni tot september. Voor vakantiewerker zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de Arbowetgeving. Maar omdat vakantiewerk bijna altijd door jongeren wordt uitgevoerd zijn op dit onderwerp wel wettelijke bepalingen voor jongeren van toepassing.

Jongeren mogen bijvoorbeeld pas vanaf veertien jaar betaald werk doen. En jongeren van 16 en 17 jaar mogen maximaal 9 uur per dag werken. Daarnaast mogen jongeren geen nachtwerk doen en mag u uw vakantiewerker niet zo maar ontslaan. Dit en meer regels vindt u op het Arboportaal en op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Informatie over andere vormen van flexibele arbeid, zoals uitzendkrachten, freelancers, buitenlands personeel, stagiairs en vrijwilligers, vindt u op de site van de Kamer van Koophandel. U kunt vakantiekrachten ook inhuren via een uitzendbureau, maar dit is duurder dan zelf een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten met de vakantiewerker.

Een vakantiewerker heeft recht op het minimumloon. Het wettelijk vastgestelde bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2010 zijn na te gaan op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere aandachtspunten zijn: jongeren vanaf 13 jaar mogen vakantiewerk verrichten. U mag hen inzetten voor niet-industrieel, licht werk en de regels van het normale arbeidsrecht gelden. Aandachtspunten zijn: een vakantiewerker die ziek wordt tijdens het werk, heeft recht op doorbetaling van loon. Er zijn CAO’s die de vakantiewerker uitsluiten van de afspraken in de CAO. Eigenlijk moeten jongeren onder de zestien jaar (schriftelijke) toestemming hebben van hun ouders of verzorgers voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Het is goed om hier zelf over te beginnen, ook al mag de werkgever na vier weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Want ouders mogen de arbeidsovereenkomst anders alsnog annuleren en er kunnen bij een ongeluk tijdens het werk vervelende problemen ontstaan wanneer de ouders hun goedkeuring niet hebben gegeven.

Sinds 1999 mogen inspecteurs van de Arbeidsinspectie werkgevers die de Arbowet niet naleven, een boete geven die kan oplopen tot duizenden euro’s. Zo nodig kan de Arbeidinspectie ook de opdracht geven te stoppen met het werk tot de overtreding is hersteld. Zorg dus dat u de regels kent als u minderjarige vakantiekrachten inschakelt.

Bron: BusinessCompleet.nl

Compare listings

Vergelijken