6 tips voor succesvol ondernemen in crisistijd

In deze economisch moeilijke tijd is het voor veel (startende) ondernemers van belang om maatregelen te nemen om op de aanhoudende recessie in te spelen. Klanten hebben minder geld te besteden en het verkrijgen van leningen is lastiger. Wat nu te doen om de onderneming draaiende te houden: 6 tips voor succesvol ondernemen in crisistijd.

1. Ondernemingsplan
Een succesvolle onderneming begint met een goed ondernemingsplan. Het plan brengt niet alleen uw beperkingen en mogelijkheden in kaart, zonder goed ondernemingsplan heeft u weinig kans om externe financiers binnen te halen. Toch is het in tijden van economische crisis verstandig om nog eens grondig naar uw mooi opgestelde plan te kijken. De branche waarin u werkzaam bent, of werkzaam gaat zijn, kan er door de crisis inmiddels heel anders voorstaan dan een half jaar geleden. Misschien is het dan wel verstandiger om de grote investering die op stapel staat nog even uit te stellen in verband met verwachte dalingen in inkomsten. Blijf daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw branche, kijk vooruit en speel zo actief mogelijk op deze ontwikkelingen in.

2. Innoveren
Uit het rapport Sectorprognoses 2012 van de Rabobank blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven om de huidige turbulente economische tijden te doorstaan meer aandacht moet besteden aan innovatie en service. De Nederlandse bedrijven krijgen dit jaar te maken met de gevolgen van een lagere groei van de wereldhandel. De belangrijkste maatregel om dit, net als in 2009 tijdens de recessie, goed te doorstaan is om te innoveren. Verder adviseren de economen om gebruik te maken van een herkenbare strategie en een goede klantenservice. Ook de overheid is zich hier van bewust en Minister Verhagen heeft per 1 januari dan ook 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Innovatiefonds MKB+. Verhagen wil het bedrijfsleven met dit fonds stimuleren om ondanks de economische crisis te blijven innoveren.

3. Actief debiteurenbeheer
In economisch moeilijke tijden is het belangrijk om de inkomsten in de gaten te houden en op tijd actie te ondernemen. Een overzichtelijke administratie is daarvoor een pre. Scherp verder het debiteurenbeheer aan, verstuur rekeningen op tijd en onderneem direct actie wanneer de klant te laat betaalt. In Nederland wordt een rekening gemiddeld ongeveer na 40 dagen betaald. Als uw klanten aan dit gemiddelde voldoen, dan zouden ze dus vóór die veertigste dag al een eerste herinnering van u moeten hebben ontvangen. Het is aan te raden om bij nieuwe klanten of leveranciers de kredietwaardigheid te checken. Dat geldt overigens ook voor bestaande klanten. Wanneer de vaste betalingen steeds langzamer binnenstromen kan het betekenen dat de betrouwbare klant in kredietproblemen is gekomen. Lees ook het dossier over debiteurenbeheer.

4. Acquisitie
Om voldoende inkomsten te blijven genereren is acquisitie van groot belang voor ondernemers. Het is daarom belangrijk om het aantal klanten op peil te houden om een basisinkomen te behouden. Ook al is het voor veel ondernemers niet de leukste klus om te doen, een ondernemer moet vooruit blijven kijken en op regelmatige basis nieuwe klanten zoeken. Zo wordt het niet alleen een vast onderdeel van uw werk, u krijgt er vanzelf meer handigheid in. In uw marketingplan staat uw doelgroep beschreven. Klanten overhalen draait niet alleen om uw product of dienst, maar ook om uzelf. Wees niet te bescheiden, presenteer uw unique selling point met enthousiasme en profileer u onder andere via netwerkbijeenkomsten, uw website en social media. Lees ook: zes manieren om uw concurrenten af te troeven.

5. Inzetten social media
Social media wordt steeds belangrijker voor ondernemers voor het vinden van nieuwe opdrachten. MKB-bedrijven vinden door actief te zijn op sites als Facebook, LinkedIn en Twitter regelmatig nieuwe opdrachtgevers. Het geeft ondernemers nieuwe mogelijkheden om via deze sites bekendheid, autoriteit en uiteindelijk ook klanten te genereren. Alleen een account aanmaken is echter niet genoeg, er dient blijvend actief werk van worden gemaakt. Grote voordeel hierbij is dat ondernemers die veel actief zijn op social media, gemiddeld sneller worden opgemerkt door zoekmachines als google en Bing. Niettemin is er voor veel MKB-bedrijven nog een wereld te winnen, aangezien de mogelijkheden van social media lang niet optimaal benut worden. Lees ook: zo haalt u het het meest uit social media.

6. Kosten reduceren
Kijk nog eens goed naar de kosten die u jaarlijks maakt. Zijn ze allemaal wel nodig om uw onderneming draaiende te houden? Als u personeel in dienst heeft, is dat een constante kostenpost. Maar soms lopen contracten af en dan kan een kritische blik op uw personeelsbestand geen kwaad. Vraag uzelf af of het personeel naar behoren werkt, alleen uit loyaliteit een personeelslid in dienst houden gaat uiteindelijk ten koste van uw onderneming. Wees zakelijk, behoud het goede personeel en stimuleer ze om tot goede prestaties te komen. Houd ook nog eens de op stapel staande investeringen tegen het licht. Indien u in uw ondernemingsplan geen rekening heeft gehouden met de crisis, kan het verstandig zijn deze investeringen nog even uit te stellen. Mocht u daarentegen nog genoeg cashflow hebben, overweeg dan juist om nu wel te investeren. De prijzen zijn waarschijnlijk lager, al dient u dit wel goed door te rekenen om de investering rendabel te maken.
Bron: Rabobank

Compare listings

Vergelijken