“Om de waarde te bepalen moet men de inhoud kennen”

Bent u op zoek naar een passende financiering voor de aankoop van uw eigen horecaonderneming, uitbreiding of verbouwing? Via ons uitgebreide netwerk en de contacten bij alle grote banken, kunnen wij u zeker van dienst zijn.
U bent in onderhandeling op het moment dat u reageert op een bieding met een tegenbieding. De verkoopprocedure gaat op dat moment nog gewoon door, het kan namelijk zo zijn dat u er met de kandidaten niet uitkomt. Wel worden er op dat moment geen andere biedingen in ontvangst genomen.
Wanneer u de beslissing heeft genomen om uw bedrijf te verkopen, maken wij graag een vrijblijvende kennismakingsafspraak met u. In dit gesprek leggen wij u duidelijk uit hoe een verkoopprocedure in elkaar zit. Tevens geeft het u de mogelijkheid kennis met ons te maken en is het voor ons de kans om meer over u en uw bedrijf te weten te komen. Na dit gesprek stellen wij geheel vrijblijvend een offerte op waarin alle van belang zijnde informatie duidelijk en transparant wordt weergegeven. Zo weet u exact waar u aan toe bent. Het gaat immers wel om uw bedrijf!
Wij streven ernaar om binnen twee weken na opname van het bedrijf, het rapport naar de opdrachtgever te sturen. Hierbij zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de informatieverstrekking van derden, denk aan gemeenten en dergelijke. Wanneer wij van belang zijnde informatie niet binnen de gestelde termijn ontvangen, kan het helaas in sommige gevallen langer duren. Uiteraard stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.
Nee, banken hanteren dezelfde richtlijnen, maar hanteren verschillende werkwijzen. Een aantal banken wil als medeopdrachtgever in het rapport worden vermeld of stelt aanvullende eisen ten aanzien van het taxatierapport. Het is daarom verstandig van tevoren aan te geven bij welke bank u de financiering wilt regelen. Wij kunnen dan met de specifieke eisen van deze bank rekening houden.
De waarde wordt voor een groot deel bepaald door de ligging, gebruiksmogelijkheden, bereikbaarheid, voorzieningen, bouwaard en onderhoudstoestand. Wij kijken daarnaast ook naar de bedrijfseconomische omstandigheden van uw bedrijf. Een reële omzet en een kostenstructuur die in lijn is met de branche gemiddelden, hebben vanzelfsprekend een positievere invloed op waarde dan een lage(re) omzet en (structureel) hoge kosten.
Op basis van gesprekken met de horecaondernemer, waarbij zowel wordt ingaan op de “harde eisen” waar een horecabedrijf aan moet voldoen zoals locatie, capaciteit, omzetniveau, huurprijs, etc., als de meer “zachte eisen” zoals uitstraling en gevoel, stellen wij een profiel samen. Dit profiel vormt de basis voor onze werkzaamheden.  Wij zoeken actief naar geschikte locaties waarbij wij gebruik maken van ons netwerk van ondernemers, brouwerijen, collega makelaars en ontwikkelaars. Indien wij een geschikte locatie hebben gevonden zullen wij namens de opdrachtgever de onderhandelingen voeren die de basis vormen voor een gedegen transactie.
Als u gaat starten zullen de meeste betrokken partijen vragen naar een ondernemersplan. Dit gedetailleerde plan is de basis voor uw bedrijf en bevat naast persoonlijke gegevens, onder andere financiële analyses, concurrentie onderzoeken en een marketingplan. Daarnaast worden alle juridische en economische aspecten van het starten van een bedrijf opgenomen in het plan. Indien gewenst zijn wij u graag behulpzaam bij het opstellen van uw eigen ondernemersplan.
Om deze vraag te beantwoorden kunt u gebruik maken van onze bedrijfsdoorlichting en rendementsverbetering. Er wordt dan niet alleen kritisch naar uw huidige omzet en kostenstructuur gekeken, tevens kijken wij samen met u waar nog eventuele kansen en mogelijkheden liggen!
Wanneer u denkt dat uw kosten (structureel) te hoog zijn, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden om deze te verlagen. Dit kan variëren van aanpassingen in inkoop- of personeelsbeleid tot huurprijsherziening en herfinanciering. Wat de oorzaak ook is, wij geven u helder advies om uw rendement te verbeteren.

Horecamakelaars in heel Nederland

Nanniek van de Weerd


Bekijk profiel

Berjan van de Weerd


Bekijk profiel

Koert van de Weerd


Bekijk profiel

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief